2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 2014 başlıyor

2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 2014, Yıldız Teknik Üniversitesi, Piri Reis Harita Gayrimenkul ve CBS Derneği iş birliği ile düzenleniyor.

Kentsel Dönüşüm Zirvesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği ve Harita Mühendisleri İş adamları Derneği desteği ile 13-14 Aralık 2014 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumunda gerçekleştirilecektir.

“2. Kentsel Dönüşüm Zirvesi 2014”, inşaat ve finans sektörünü, yerel yönetim temsilcilerini, kamu ve özel sektör profesyonelleri ve akademisyenlerini, kentsel dönüşümün mevcut durum tespitini değerlendirmek, kentsel dönüşümün uygulandığı ve uygulanacağı şehirler için fikirler geliştirmek ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir tartışma platformunda bir araya getiriyor.

Kentsel dönüşümde toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan, kentsel dönüşüm sürecinde medyanın ve sürecin içinde yer alacak olan kentsel dönüşüm firmalarının bilinçlendirilmesine katkı sağlayacak olan zirvede; “Mevcut Durum Değerlendirmesi”, “Kentsel Dönüşümün Yatırım ve Finans Boyutu”, “Sermaye”, “Kentsel Dönüşüm ile İvme Kazanacak Sektörler ”, “Akıllı Yapılar ve Enerji Verimliliği”, “Kentleşme Politikası”, “Kentsel Dönüşümde Değerleme Yaklaşımları”, “Değer Esaslı Kentsel Dönüşüm”, “Yerel Yönetim Uygulama Örnekleri”, “Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Medya Boyutu”, “Toplum ve Birey Açısından Kent Kültürü”, “Yaşlı ve Engelli Bireyler İçin Uygulama Örnekleri”, “Kentsel Dönüşümde Algı Yönetimi” konuları değerlendirilecektir.

2. KENTSEL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ’ inde değerlendirilecek konular:

Kamu ve özel sektör temsilcileri, inşaat ve finans sektörü yöneticileri, Türkiye’de kentsel dönüşümü uygulayan belediye başkanları ve akademisyenler gibi değerli konuşmacıların yer alacağı zirve iki gün boyunca devam edecek oturumlardan oluşuyor. Oturum başlıkları aşağıda yer almaktadır.

1.GÜN

• Mevcut Durum Değerlendirmesi

• Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu

• Kentsel Dönüşümün Yatırım ve Finans Boyutu

• Varlığa Dayalı Fon

• Kentsel Dönüşümün Vergi Boyutu

• Katılım Bankalarının Gayrimenkul Yatırım Fonu Kullanımları

• Bankaların Gayrimenkul Yatırım Fonu Kullanımları

2.GÜN

• Kentsel Dönüşüm ile İvme Kazanacak Sektörler

• Akıllı Yapılar ve Enerji Verimliliği

• Değer Esaslı Kentsel Dönüşüm

• Kentsel Dönüşümde Değerleme Yaklaşımları

• Kentsel Tasarım

• Kentsel Dönüşümde Yıkım ve Hafriyat

• Kentleşme Politikası

• Yerel Yönetim Uygulama Örnekleri

• Kentsel Dönüşümün Sosyal ve Medya Boyutu

• Toplum ve Birey Açısından Kent Kültürü

• Kentsel Dönüşümde Çocuk Gelişimi

• Yaşlı ve Engelli Bireyler İçin Uygulama Örnekleri

• Kentsel Dönüşümde Algı Yönetimi

 

Kaynak : EmlakPencerem

Detaylar : KentselDönüşümO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia