2018 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2018 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Resmi Gazetede Yayımlanmıştır!

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2018 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Resmi Gazete de yürürlüğe girmiştir.

26 Nisan 2018 PERŞEMBE tarihi ve 30403 sayılı karar ile yürürlüğe giren Yapı Yaklaşık birim Maliyetleri 2018 için kullanıma hazırdır. 

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 
2018 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

2018 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Yapı Sınıfı Grubu (BM)TL/m2
1 A 153
B 228
2 A 369
B 483
C 578
3 A 800
B 966
4 A 1016
B 1177
C 1308
5 A 1642
B 2033
C 2331
D 2476

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK
2018 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Yapı yaklaşık birim maliyetleri 
MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2018 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.

İlgili tarihte yayınlanan resmi gazete için TIKLAYINIZ

RESMİ GAZETE’de yayımlanan ilgili tebliğ için TIKLAYINIZ

PDF Döküman için TIKLAYINIZ

Puanlama

  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia