Category: Cansel Turgut Yazıcı

Kemerburgaz ve Gürpınar İSTANBUL’un gözde artış semtleri oldu

İs­tan­bul’da in­şa edi­len mar­ka­lı ko­nutla­rın sa­yı­sı yüz­de 16 ar­tış­la 500 bi­ne ulaş­tı. Pro­je...