Appraisal Instıtute

appraisal-institute türkiye

Appraisal Instıtute

Amerika Birleşik Devletleri’nde, önde gelen değerleme uzmanları bir araya gelerek 1932 yılında, Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Enstitüsü’nü (The American Instutite of Real Estate Appraisers), 1935 yılında Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’ni (The Society of Residential Appraisers) kurmuşlardır. Daha sonra Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Enstitüsü ile Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’nin birleşmesi sonucunda Ocak 1991’de Değerleme Enstitüsü (Appraisal Instutite) kurulmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın dokuz değerleme örgütü temsilcilerinden oluşan komite, 1986 ve 1987 yıllarında, (United Standarts of Professional Appraisal Practice – USPAP) Profesyonel Değerleme Uygulamasının Tek Tip Standartlarını oluşturmuş ve 1989 yılında vakfın sekiz asil üyesi USPAP’ı kabul etmiştir.

USPAP’a göre değerleme, bir değer düşüncesini geliştirme faaliyeti ya da süreci olarak tanımlanmış olup bir değerleme sorununun uygun bir biçimde çözülmesi için, uygun bir pazara yönelmiş, ilgili verilerin toplanması, uygun analitik tekniklerin kullanılması, bilginin deneyim ve profesyonel yargının uygulanmasını içermektedir. USPAP’a göre değerleme uygulamaları üç tip faaliyeti kapsamaktadır. Bunlar, değerleme, değerleme danışmanlığı ve değerlemenin gözden geçirilmesidir.

Web: http://www.appraisalinstitute.org/O bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia