Yukarıdan – Aşağıya

BDDK ile sektörel durum

Bddk - Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu

Öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ; Türkiye’de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla 31 Ağustos 2000 tarihinde kurulmuş özerk bir kurumdur. İdari yapılanma, Kurul ve Kurum şeklinde örgütlenmiştir. Kurulun karar organı olarak aldığı karar ve yaptığı düzenlemelerin uygulanması, Kurumun yetki ve görevleri arasındadır.

BDDK, 5411 sayılı Bankacılık Kanunun ve mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Kurumun kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi BDDK kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, BDDK’nın karar organıdır. Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Kurul Başkanı Kurumun da başkanıdır. Kurumun şu anki başkanı Mukim Öztekin ‘ dir.

Yukarıdan – Aşağıya

Banka Şartname

Söz gelimi başlığın manası şudur. BDDK – Bankalar hakkında denetlemeler ve düzenlemelerde bulunan bir kurumdur. Biz yukarıya farklı bakarız onlar aşağıya…

Her kapı Gayrimenkul Değerleme Sektörüne bir sorun olup açılır. Biz sahada yaptıklarımız ve oluşturduğumuz raporlar kadarız. Yada öyle görünüyoruz. Ancak şu bilinmelidir ki Lisanslı yada Lisanssız değerleme uzman ve yardımcıları olarak bütün yükler bizim üstümüzdedir. Düzenlemeye çalıştıkları bankalar kredi dağıtım rekorlarına koşarken altlarında eksperleri eziyorlar.

Ezmek ; Üstüne basarak veya bir şey arasına sıkıştırara, biçimini değiştirmek

ağır bir şey ile başka bir şeyin üzerinden geçmek,

çiğnemek gibi diye değişmektedir.

Yıllardır teknik iş adı altında yapılırken bu iş Bankaların Banka Şartnamesi denilen kurallar ve kararlar çoğunluğundan oluşan bir kitapçığı ortaya çıkarması ile farklılaşmıştır. Tüm ve Tamamını kapsayacak şekilde Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Firmalarının yetki ve kararlarını iptal etmektedir. Yasal olmayan, değerleme dışı kalması gerekilen gayrimenkulleri değerleme sonucu olan raporda yasal durum noktasına taşıyan bir şartname ‘ dir. Bu şartnameler ile Değerleme Firmaları Banka şartnamesinin x maddesini ve x numarasını vererek ilgili gayrimenkule değerleme yapmaktadır. Eksper ve Değerleme firması kanaatini çoğu zaman değiştirirler. Bir gayrimenkul değerlenirken yasal verilmemesi gerekilen yerde gayrimenkul yasal durumu itibari ile böyle iken mevcutta şöyledir denir. Halbuki hiç yasal olmaması durumunda direk olarak değerleme dışı tutulması gerekmektedir. Ancak şartnameler bu durumu ortadan kaldırmaktadır. Lisanslı değerleme firmasının üzerinde herhangi bir yük olmasa da bu konuda Sektörü ve Güveni düşürmektedir. Banka şartnamelerinin ya BDDK onayından geçerek resmi Gazetede yayımlanacak şekilde uygulanması yada Tek bir el üzerinden teknik şartnamenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bir diğer konu ise bankaların kredi dağıtım rekorlarına koşarken firmaları çok büyük risk altında yasal sorumluluklar ve yük altına almalarıdır. Kısa sürede milyarlık gayrimenkullerin değerleme raporları altına imza atılması istenir. Atılan imzaların riski çok büyüktür. Tabii ki büyüktür. Bağlayıcıdır. Bir talep alınıyor Gayrimenkulün değerlemesinin yapılması için ve bunun yanı sıra bu değerlemesi istenilen gayrimenkulün o kadar kısa sürelerde değerlemesi istenir ki, o raporun onaya hemen gönderilmesi gerektiği söylenir. ” bazı bankalarda gün bile değil saatler içerisindedir bu durum ” Gözden kaçabilecek hatalar, yasal problemler, kaçamak işlemler, dikkat ve özeni devre dışı bırakan kaliteyi bozan uygulamalar gibi dahası söylenebilecek vasat uygulamalar göz önüne alındığında riskin ortaya çıktığı ve yapılan raporların ne kadar problemli olarak ortaya çıktığını biliyoruz.

Kaliteli firmaların kaliteli değerleme raporlarına gölge düşüren bu sistemlere BDDK ‘ nın dur demesi gerektiğini düşünüyoruz. Gerekirse tek şartname, gerekirse tek rapor sistemi yada tek yönetim anlayışına gidilmesi gerekiyor. Olay eğer Gayrimenkul Değerleme şirketlerinden çıkacak ve onaylanacak olan raporlarsa buna benzer sistemlere gidilmesi ve düzenlenmesi gerekmektedir. İşimize verdiğimiz değerlere saygı duyulmasını istiyoruz. Daha bir çok problem vardır aslında. Yok şayet bankaların ne kadar kredi verdiğiyse en önemlisi yazıyı unutun gitsin.  Zamanınızı çaldığımız için özür dileriz…

 

Puanlama

  • BDDK el atmalı9
  • Düzenleme şart6
  • En azından iyileştirilmeli3
  • Tek Rapor Formatı isteyenler10
  • Saygı isteyenler10
  • 7.6

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia