Bireysel ” Değerleme Uzmanlığı ” gündemde !

Bireysel Değerleme Uzmanlığı mümkün mü?

EksperMedia Hukuk Kanun Adalet Taşınmaz Değerleme

Yaklaşık bir kaç aydır bireysel değerleme uzmanlığı talebinin ağır bastığını izliyoruz.

Gündemde olan Değerleme uzmanları komitesi kurulumu ve ilk sorulan soruları ve görüş istenenler akabinde değerleme uzmanları tüm soruların geri plana atılarak öncelikle Bireysel Değerleme uzmanlığı yönteminin de programa dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Lisanslı Değerleme uzmanlarından A.Mesut Tatlıpınar‘ın değimi ile;

 • Bu mesleğe intisap etmiş olan ve fiilen icra eden herkesin temel vizyonu; er ya da geç, bu mesleği bireysel olarak yapmak olmalıdır. SPK kurumu, başlangıçta stratejik bir hata yaparak şirketleşmeyi ön plana çıkarmış, BDDK kurumu da 2011 yılında aldığı bir kararla bu yanlış stratejiye tüy dikmiştir. Bugün tartıştığımız sorunların %90’ı yapılsaldır. Yani, ne yaparsanız yapın mevcut ” sahtekarlık ve soytarılık” düzenini, meşru ve ahlaki bir zemine oturtamazsınız. Bir başka ifade ile; tasdikli mimari proje hilafına yapılmış imalatlar, basit tadilatla projesine uygun hale getirilemez. Taşınmaz değerlemesi mesleğinin de; tıpkı adli bilirkişilikte olduğu gibi, nihai amacı kamu hizmetidir. Bu mesleği ister bireysel yapın, isterseniz anonim şirket çatısı altında yapın isterseniz holding kurun, yapılan işin mahiyetini değiştiremezsiniz. Değiştirmeye kalkarsanız, artık o işin adı değerleme uzmanlığı olmaz. Ekspertiz simsarlığı olur. Türkiye’de olduğu gibi; kar maksimizasyonunu ve ticari kaygıları ön plana çıkartıp, meslek mensuplarını ve meslek ahlakını ayaklar altına alırsanız sittin sene bu sahtekarlıkları konuşuruz. Bu ülkenin üç paralık sermaye ile kurulmuş “gecekondu” şirketlere değil, iyi yetişmiş, ayakları yere basan, basiretli, ferasetli ve elbette milli, ahlaki ve vicdani kaygıları olan gerçek kişi değerleme uzmanlarına ihtiyacı vardır.
 • Kanıyla canıyla ayda 40-45 adet rapor üreten değerleme uzmanlarının rapor sayısı tartışma konusu yapılırken, günde 100-150 rapora imza atan “sözde” sorumlu değerleme uzmanlarının sorumsuzluğu tartışma konusu yapılmıyor ise; ortada çok büyük bir aldatmaca ve göz boyama vardır.
 • Eğer, altı kişilik bir şirket , Türkiye genelinde hizmet verip ayda 1500-2000 adet rapora imza atıyorsa; düzenbazlığı başka yerde aramaya gerek yok!
 • Pek çok nedenden dolayı , %100 emek ve bilgiye dayalı hizmet sektörlerinde tekelleşme ve kartelleşme olamaz. Bu ham bir hayaldir. Aynı zamanda dangalakcadır.
 • Fiilen sahada mesleğini icra etmek isteyenlere “Fatmagül” muamelesi yapmak pek de matah bir şey değilmiş 🙂

Konulara en yatkın ve en uzman olan ağızdan okudunuz!

Dahası tartışılır.

Şirketleşmenin amacının patlayan raporlarda diğer işleri kaybetme korkusu varlığı düşünülünce, bankalar nezdinde patlayan raporların ücretlerinin tek kalemde geri alınabilmesi düşünülebilir.

Örneklerini biliyoruz.

Bir rapor patlıyor, banka diyor ki o Dükkanı alacaksın 🙂 alınıyor. İşler kesilmiyor. Lisanslı ve Bireysel uzman olduğunda bu yöntem daha farklıdır. Bir tek bireyden bunu kolaylıkla karşılayamazsın. Ancak nasıl kat karşılığı temlik işlemlerinde artık günümüz gelişmişliğinde teminat isteniyorsa bireysel uzmandan da en az 1 iş karşılığı teminat talebi olabilir.

Yani Şirketleşmenin de bireysel uzmanlığında + ve – uygulamaları mevcuttur. Ancak mesleğin cazip ve etik normlar konusunda baskın olması, dışarıdan bu meslek işte öyle bir meslek denilmesi isteniyorsa Lisanslı Bireysel uzmanlık tüm sektör açısından da en doğru olandır.

” Tahmin ediyoruz ki, aman bırakalım bir kaç şirket kurulsun onlar uğraşsın. Su an onlarla uğraşamayız ” gibi bir yaklaşımdan dolayıdır şirketleşmenin amacı.

Bireysel dezavantajlar tek olmak ve bölgesel değilse risk doğurmak olabilir.

Şirketleşmenin dezavantajları ise Gayrimenkul Değerleme faaliyetini gerçekleştirilen bireysel uzmanın o mesleği icra ederken her senenin başında maaşına zam alabilmek ve 3 kuruş daha kazanabilmek için çaba sarf etmesi gibi aciz bir durum doğurmaktır. Yada bunun gibi yüzlerce madde sıralanabilir…

Değerleme uzmanı bireyselde de bir markaya sahip olmalıdır.

Türkiye’de var olan 133 değerleme şirketinin artık yeterli olduğu kanaatindeyiz. Çalışan kadrolu ve sözleşmeli personelinde yapılan rakamlar için uygun olduğu belli.

Akabinde ise yeni kazandırılacak ve oluşturulacak strateji lisanslı uzmanların artık bireysel bazda bir kalite standardına kavuşturularak faklı bir yöntemin denenmesi taleptir. Bu talep lisanslı değerleme uzmanlarından gelmektedir.

Bir yandan da meslek, bankaların sürelerle yarıştığı bir ortamda meydana getirdiği takipsizlik sebebi ile terimsel sıkıntılar yaşanmaktadır.

Lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanları, son dönemde

 • Çözüm Ortağı mı?,
 • Çözüm Ortaklığı mı?,
 • Lisanslı Değerleme Büroları mı?,
 • Lisanslı Değerleme Uzmanları mı?,
 • Lisanslı Bölge Temsilciliği mi?

tartışması içerisine girmiş durumda.

Konu ile ilgili uzmanlar çok güzel yorumlar yapmaktadırlar bunlardan biri de Temsilcilik.

Çözüm ortağı tanımlamalarından rahatsız olan uzmanlar Temsilci tanımının kullanılmasından yana. Çözüm ortağı teriminin de artık sarpa sardığı ve Komitenin de bu konuda Destek hizmeti dediği bir noktada mesleğin bu alanının iyice hiç edildiği noktasında tartışmalar var.

Abi iki çat çat fotoğraf çek demek te bir destek hizmetidir. Bu terim hiç sevilmeyen bir terim halini şimdiden aldı bile.

Bankalara karşı firmaların o bölgedeki çözüm odağında yer alan sözleşmeli personelini Temsilcisi görmesi etik olan. SPK nezdinde ise “Dışarıdan değerleme hizmeti’’ alımı destek terimine karşı daha sağlıklı olandır.

Ayrıca lisanslı değerleme uzmanları ‘’ Bireysel Değerleme ‘’ adı altında ‘’ Bağımsız Değerleme Uzmanlığı ‘’ yetkisini de kazanma talebindedir. Bu da hiçbir firmanın temsilcisi olmadan birebir Bağımsız Değerleme Uzmanlığı yetkisi dahilinde olacaktır.

Ardından dünya çapında incelendiğinde aslında mesleğin olması gereken noktasının Bireysel Değerleme olduğu kanaatine varılacaktır.

Amerika, İngiltere, Hollanda, Yeni Zelanda, Avusturalya gibi ülkelerde var olan Değerleme uzmanlığı da mutlaka yakın zamanda mercek altına alınarak anlatılacaktır…

Takipte olun!

Puanlama

 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 8

  PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia