Değerleme’de Tez, Antitez, Sentez üçlüsü

Değerleme Sektöründe Tez – Antitez – Sentez Nedir?

Tez Antitez Sentez

TEZ Nedir? Bir düşünceyi, yoğunlaştırılmış ve etkili bir şekilde özetleyip ortaya koyan önermedir. Bir diğer deyiş ile genel kabul gören normlarda olan fikre TEZ denir…

ANTİ-TEZ Nedir ? ortaya koyulan ve genel kabul gören fikre karşı çıkan, onu olumsuz olarak savunan fikirdir…

SENTEZ Nedir. ? Hem tez, hem de anti-tez bu noktada bilindiği ve çarpıştırıldığı için ortaya çıkan yeni fikir bunları bağdaştıran daha sağlıklı, daha bilinçli bir fikirdir: bu üst yeni fikre ise SENTEZ denir…

_________________________________________________________________________________________________________________

Örnek Cümleler :

TEZ : Değerleme raporunun önemli kısmı Fiyatıdır (Bankacı Cephesi :=) )

ANTİTEZ : Değerleme raporunun önemli kısmı İçeriğidir ( Değerleme uzmanı :=) )

SENTEZ : Değerleme raporu bir bütün olarak önemlidir. Bütün bir parça olup ayrı ayrı önemsetilemez. Her iki yönden de değerleme raporu incelendiğinde, bir bütün olarak ele alınmalı kanaati öne çıkmaktadır. Tapu bilgileri, İmar Bilgileri, Resmi incelemeleri, Çevre analizleri, İyi bir emsal araştırması, Gelir yada Maliyet yöntemlerinin de uygulanması, Değer ve Düşüncelerin belirtilmesi, Rapor ile ilgili görsel belge ve yakalanan tespitler diye diye devam eden tüm verilerin toplanmış hali olarak önemi, bütününe aittir.

_________________________________________________________________________________________________________________

Hegel’in diyalektik çelişkilerle ortaya çıkarmaya çalıştığı formüldür; ” Zıtlar birbirinden doğar ve üstün bir birlik içinde birleşirler.”

” Tez baslangıçtaki bir dogrulamadır, bu dogrulama zorunlu olarak kendi zıddını, kendi reddedeni yani antitezini yaratır bu antitez de senteze ulaşımı sağlar…

Sentez ise reddin reddidir, böylece tez ve antitez aşılmış olur.
Bu hareket mantıksal çelişkileri aşarak kaldırmakta çözümlemektedir.
Bu hareket sadece düşünceyi yönetmez aynı zamanda eşyayı da yönetir.”

_________________________________________________________________________________________________________________

Tez ‘ e göre ; Bir değerleme uzmanı için en büyük tez değerleme raporunun uluslararası standartlarda ve tam bağımsızlık ilkesine göre hazırlanabilmesi işlemidir. Bunun yanı sıra, özel yada banka gibi verdiği hizmetlerde kendisine duyulan saygınlığın bir şekilde banka, firma, müşteri yada emlakçısı tarafından arttırılmasını ister.

Antitez ‘ e göre : Değerleme uzmanı tezin tam tersi olarak sadece kredi çıkartan, iki çat çat ile fotoğraf çeken, yeri geldiğinde azarlanabilen, saygınlığını yitirmiş, yeri geldiğinde seviyesi yerlerde ve krediyi rapordan hoptalıp bankada hesaba indiren bir canlıdır. Anti-eksper olarak genelde değerleme uzmanları, emlak simsarlarınının baskılarına maruz kalmalıdırlar…

Senterz ‘ e göre : Sentez der ki; Tez+Antitez bir biri ile bağlı bir kuramdır. Tezsiz – Antitez oluşmaz… Hiç bir zaman saygın bir uzman olmadan aradan hortlayan maganda simsara denk gelemezsin.

Magandası bol sektöründe var olup mesleki saygınlığını korumaktır amacın.

Değerleme mesleği fotosentez işleminde ki gibi organik bir meslektir. Her şey kendiliğinden gelişir. Bir gün muhteşem bir gayrimenkul de mest olurken sonraki gün bir ahırda örümcek ağları ile boğuşabilirsiniz. Bir gün orangutanın talebine istinaden ekspertiz işlemlerini yürütürken, bir diğer gün karşına adam gibi bir adam, kadın gibi bir kadın çıkabilir. (Burada ki Sentez kesinlikle bir değerleme şirketi değildir. :=) )

_________________________________________________________________________________________________________________

Örnekleme;

TEZ : Bu dairenin m2 sinin  2.000.,-TL olmadığını kanıtlayın

ANTİTEZ: Bu dairenin m2 sinin  2.000.,-TL olduğunu kanıtlayın

SENTEZ : Hangi dairenin ???

Çok mu Çok Aydınlattık ???
Aydınken Körelttik mi ???
Hiç bişey Anlamadınız mı ???

Puanlama

  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia