Beklenen 3.Adım ”Kuruluş Taslağı” sizlerle!

Gayrimenkul Değerleme şirketlerinin yeni Tebliğ Taslağı hazırlanmış ve görüş beklenmekte! 

3.adım şok etkisiyle su üstünde!

Sosyal medya da paylaşılan taslak, 1 ve 2. adımın devamı olarak sıkıştırma sisteminin 3. kalemi olan şirketler ayağı olarak düşünülüyor ve ÇOK konuşulacağı kesin!

Tebliğ taslak hakkında görüşleriniz ise 29.12.2017 tarihine kadar gayrimenkuldegerleme@spk.gov.tr adresine iletmeniz isteniyor!
Bu kısım sizin hakkınız!
Yazı bitiminde bu mail adresini mutlaka kullanınız! 🙂 görüşlerinizi belirtmeniz çok önemli!

Aslolan konuya dönecek olursak!

 • İlgili taslak gerçekleşir ve kabul edilir, resmi gazetede yayımlanırsa ne olacak!
 • Sektörü büyük bir tehlike mi yoksa iyi uygulama mı bekliyor? Sektör tekelleşmeye ve ağız birliği yapacak olan sermaye şirketleri birliğinin himayesi altında mı yönetilecek!
 • Dertleri piyasa üstünde gelir kazancı odaklı bir kırgınlık yaratmak ve MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK mi? Ayrıca bu maliyetleri uzman+ çözüm ortağı üstünden kısmak mı!
 • Talepleri rapor ücretleri üstüne yoğunlaşmak olması gerekenlerin bu sene de o sene değil deyip bu tarafa mı baskı uygulaması,

– Bir yandan Değerleme sektörü adına iyi bir şey yapılırken bir yandan sa soru işaretleri bırakılıyor. Bu şartlar Şirketin Devamlılığı ilkesi unutularak, ilke dışına çıkılarak tüm şirketlere dayatılma kuralı ile gerçekleştirilirse o zaman tüm sektörü büyük sıkıntılar bekliyor demektir! 

 • Madde-30 Geçici Madde-1  Bu tebliğin yayımı tarihi itibarıyla Kurulca yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek üzere başvurmuş gayrimenkul değerleme kuruluşlaarı, Tebliğin 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri 4üncü maddesinin ikinci fıkrası, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 11 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasında yer alan hükümlere 31.12.2018 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadırlar.

– Tahminiz üzerine 20-30 şirketin ilk senesinde sektörden çıkacağı ve kalan şirketlerle bankalarla devam edebileceği öngörülüyor!

 • Şayet size bu korku yeter deyip Lisans zorunluluğunun 2019 başına uzatılması gibi şirketlere de böyle bir düzenleme gelmezse kötü günler bizi bekliyor!

Özel sektör, Gyo, vb, odaklıysa şirket ne ala diyecektik ki onlar daha tehlikeli bir durumda! 

Mevcut şirketlerin uyum süreci mutlaka uzatılmalı!

Mevcut şirketlere dokunulmadığı durumda ya da süreli (Örneğin: 10.yıl gibi) bir uygulama verildiği taktirde mevcut şirketler çok değerli bir hal kazanacaktır. Aklı başında olanların yeni şirket kurmak için bu şartların peşinde koşacağını düşünüyor musunuz? Hayır! Mevcut kurulu şirketlerin korunması ve el değiştirebileceği durumda da büyük şirketlerin pastaları zarar göreceğinden sanırım tekelleşme amacı bastırılacak gibi!

 • %30 ve Bu düzenleme köklü olarak yerine getirilirse işte siz sektörü o zaman görün!

Değerleme sektörü, Sermaye hizmetinde olan şirketlerin ağız birliğinde düşük ücretler ve himayeleri altında talepleri ve mutlulukları yönüne doğru götürülecek. Maliyetin fazlalığı isyanına odaklanarak bu uygulamaları talep edenler tarih sizi affetmeyecek! 

– Değerleme sektörünün epeyce çok sorununun olduğunu biliyoruz. Sözleşmeli uzmanlardan veya kadrolulardan duyulan şikayetlerin bahanesi ile bu noktaya gelindiğini de biliyoruz! Ancak amacın %30 ücret ödemesine bağlanarak, kafa tutan Sözleşmeli uzmanın hizmetini de yeni yasa ile kabul edilecek olan Emlak Müşavirinden alırım, o arkadaş ta gelir şirkette daha önce verilen ücretlerin %30-40 aşağısına başlayarak tamah eder diye düşünüyorsanız vicdanınız gözünüzü doyursun diyoruz! 

– Rapor ücretleri için yukarı diye tabir edilen ilgili merciilere sesi çıkmayanların, altında olduğunu düşündüğü bireyleri ezmekte üstüne olmadığı bir düzende hak sizin yaptığınız olamaz!

– Artışını sağlayamıyorsak! Kısmasını bilelim yöntemi ile devreye girmesini sağlayacağınız %30 ve devamında getirecek düzenlemeler umarız elinizde patlar. (İlgili yazı;Tıklayınız)

DÜZENLENMELİ

 • Değerleme sektörü önemli bir sektör ve önemli bir meslek icra ediliyor! Evet! düzenleme iyi niyetli, uzun soluklu ve şirketlerin hakkına, payına göre oluşturulması durumunda mevcut şirketler korunarak iyileştirilirse ne ala!
 • Verilen hak bu kadar kıyımla geri alınamaz,
 • Duyumlara göre talepler Sözleşmeli uzmanlar yok etmek, çalışma sistemini tam zamanlı/kadrolaşmaya yöneltmek ve diğer sistemi hepten kaldırmak,
 • Şirket sayısını ortalama %50 lerin de altına düşürmek kalan sayı 50-60 diye söyleniyor, 

Onaylanması istenen Talak Metin Neyi talep ediyor!

Aşağıda tebliğin özet taslak hali mevcuttur.
Sayfanın en altında ise taslağın tam haline ulaşabilirsiniz!

Tebliğ kapsamında yeni kurulacak değerleme şirketlerinin SPK ya başvurusu sırasında aranacak kriterler ise şöyle belirtiliyor; (Mevcut şirketler de süresi zarfında bu durumları yerine getirmeli)

Madde 4;

 1. Anonim Şirket olması,
 2. Ticaret unvanında ”gayrimenkul değerleme” veya ”taşınmaz değerleme” ibaresinin bulunması,
 3. Ödenmiş sermayesinin asgari 1.000.000 TL olması ve asgari ödenmiş sermayesini temsil eden paylarının tamamının tamamının nakit karşılığı çıkarılmış olması, 
 4. Ödenmiş sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının asgari %75’inin, en az 4 sorumlu değerleme uzmanına ait olması,
 5. Değerleme kadrosunun en az 4’ü sorumlu değerleme uzmanı olmak üzere asgari 15 tam zamanlı olarak istihdam edilen gayrimenkul değerleme uzmanından oluşması,
 6. Faaliyetini sürdürebilmek için yeterli mekan, organizasyon, teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip olması,

zorunludur.

Bir takım dikkat edilmesi gereken hususlar ve SUÇ TEŞKİL EDEN DURUMLAR!

 • Kamu ve bankaya aitsen ödenmiş sermayesinin %75 i aranmaz,
 • He yıl kurulca ödenmiş sermaye yeniden belirlenir! Listeye alınma aşamasında (Yeni kuruluşta ise) belirlenirse ne ala!
 • Merkezi ve Şubesi dışında olan yerlerde sözleşmeli çalışabilir ancak merkezi ve şubesi olan bir yerde kadrolusu dışında hizmet alımı sağlayamaz,
 • Kurul talebi doğrultusunda zorunlu bir şekilde illerde şube açılması zorunluluğu getirilebilir,
 • Meslek dışında teknik tecrübe gerektiren varlıkların değerleme faaliyetlerini üstlenemezler,
  • Gemi ve Makine ekspertiz işlemi yapamazsın! Faaliyetinin dışına çıkmadan yalnızca teknik destek bilgisi sunabilir yani rapor oluşturamazsın!

Madde13- YETKİ VE LİSANS İPTALİ başlığı;

 • 4. Madde de ki niteliklerin kaybedilmesi ve 6 ay içinde çözülmemesi; (Mevcut şirketlere de zorunlu mu anlayamıyoruz hala!)
 • 12.Madde yasaklarına uyulmaması,
 • Mevzuattaki aykırılıklara uyulmaması,
 • 3 yıl içinde en az 10 rapor yapmış olmak! (Bir yatırım aracı değil neticede),
 • 76 da yer alan birliğin kararlarına uymaması ve AİDAT ların ödenmemesi! 
 • Asgari ücret tarifesi ve uygulama esaslarına uyulmaması,

Yetkisi iptal edilen kuruluş şahıs ya da kişiler ise yeniden başvuru için 1 sene beklemesi gerekmektedir. 

Madde13-Tam zamanlılık ilkesi!

 • Bir şirkette çalışan uzman yalnızca bilirkişilik yapabilir ve yalnızca eğitim  verebilir.

Madde13-MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 

 • Zorunludur.

Madde 11-4 / 14-1 / 14-2 de Çözüm Ortaklarını bitirip tam zamanlılık ilkesi adı altında sona sürüklüyor! 

İLGİLİ TASLAK İÇİN TIKLAYINIZ

Puanlama

 • 10
 • 8
 • 9
 • 8
 • 10
 • 9

  PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia