Arşiv takip sistemleri ile sektör yorumlamak

Değerleme İstatistik ve Sonuçlar

Son dönemde excel ile klasör tutmanın yerini artık GDYS, İNVEX, DTS ve bir takım sistemlerden oluşan yenilikçi teknoloji araçları almaktadır.

Bu sistemler;

 • Arşiv tutmak,
 • İstatistik yapmak,
 • Operasyon takip yönetimi yapmak,
 • Verilere ulaşmak (Proje, Belge, Rapor gibi),
 • İş kayıt etmek, iş dağıtmak, sonuçlandırmak,
 • Harita ve Veriler üzerinden yakın işlemleri (Raporları) bulmak,
 • Muhasebe tutmak gibi…

Yapılan işlemler bunlarla sınırlı değildir. Çok yetenekli bu sistemler, ilgili maddeler dışında dahası eklenebilecek şekilde genişletip, geliştirilebilir özelliklere sahiptir.

Tüm bu sistemlerin en büyük özelliği ise aslında içlerinde gizli olan veri sonuçlarına ulaşmaktır.

 • Ne kadar iş yapıldığını görmek,
 • İşleri kimin ne kadar yaptığı görmek,
 • Türlerine göre nasıl işler yapıldığı tespit etmek,
 • Bölge bazında istatistiklere bakmak,
 • Tüm Türkiye Geneli/ İl geneli / İlçe geneli / Mahalle geneli gibi konumlarla ve bölgelere göre incelemeler yapmak,
 • İşin kredi türüne göre ekonomik yorumlar yapmak… GİBİ

Aslında içlerinde barındırdıkları kaynaklar ile Değerleme Firmalarının sektör hakkında yorum yapmalarını kolaylıkla sağlayabilecektir. Örneğin veri istatistik sayfasında bir süzme yapalım. Konut ekspertizlerini ele alalım, kaç adet konut ekspertizi yapılmış ve kaç adet konut ekspertizi ticari segment açısından değerlemeye tabi tutulmuş olduğuna bakarak aslında ekonominin ne derece sağlam olduğunu yorumlayabiliriz. Bankalara alınan işler incelenebilir. Bu gibi örnek uygulamalar türetilebilir ve geliştirilebilir. Geliştirilerek çok yönlü yoruma elverişli hale getirilebilir.

– TÜİK ten veri toplamaya ihtiyaç olmayabilir.

Degerlemetakipsistemi-invex-gdysO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia