Değerleme Uzmanları Sendikası

Değerleme Uzmanları Sendikası

Değerleme Uzmanları Sendikası - DUS

 ABD’de de  “Union”  = Birlik  yada “Trade Union”  = Sendika kelimesi tam olan bilinen Sendika, Türkçeye’ye Fransızcadan geçen, ” syndicats”  Türkçe : Sendikalar kelimesinin karşılığı olarak girmiştir. 

TDUB = Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ‘ dir. Birlik ” Union ” kelimesinden yola çıkılarak aslında Değerleme Uzmanlarının Sendikası kıvamındadır. Değerleme Uzmanları Sendikası olarak geçen birlik yani TDUB hakkında bilinmesi gerekilen önemli bir düzenleme ise şöyledir;

” 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 76. maddesine dayanılarak hazırlanan ve 2014/5933 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğinin yeni Statüsü, 02/04/2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 02/04/204 tarihinde yürürlüğe giren yeni Birlik Statüsünün 36′.maddesi uyarınca, 30/10/2009 tarihli ve 2009/15635 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan eski Statü yürürlükten kaldırılmıştır. ” 

Bu işlem Resmi Gazete ile 112 sayılı ve 103 sayılı yazıları üzerine kararlaştırılmış olan içerikteki detay ile artık önem kazanmıştır. Ancak halen eksiklikleri çoktur. Değerleme uzmanları lisanslı ve lisanssız olarak iki bölümde olmasına karşın yalnızca birliğe üye olan lisanslı eksperleri kapsamaktadır. ( Yanlış mı?. Yanlış ise geri bildirim talep edilir. )

Sendika Nedir

Değerleme Uzmanları Birliği yeterli diye düşünülebilinir ancak Sendika görevleri anlamında çalışmamaktadırlar. Yalnızca lisanslı olanları kapsamaktadır. Lisans olmayanları ise olumlu yönde desteklememektedirler.  Konu ilgili paylaşımlara devam edeceğiz… İlerleyen yıllarda bağımsız bir Değerleme Uzmanları Sendikası kurulacağına eminiz. 🙂

DERKEN alttaki yazıyı gösteririz…;

Sendikalar, ülke çapında ve bir hizmet kolunda faaliyet göstermek üzere kurulurlar. Meslek veya kurum bazında sendika kurulması yasaktır. Örneğin, “Hizmetliler Sendikası”, “Teknisyenler Sendikası”, Doktorlar Sendikası” veya “Mühendisler Sendikası” diye meslek bazında sendika kurulamayacağı gibi, “Sağlık Bakanlığı Mensupları Sendikası” diye de kurum bazında sendika kurulamaz.

Olsun en azından istiyoruz… içimizden geliyor… :=)