DUD – Değerleme uzmanları derneği

Dud - Değerleme Uzmanları Derneği

DUD – Değerleme uzmanları derneği

04 Nisan 2001 tarihinde, mesleki faaliyette bulunan değerleme uzmanları tarafından, değerleme uzmanlığı mesleğini geliştirmek ve yüceltmek amacıyla kurulmuştur. Değerleme uzmanları derneği, 23 Temmuz 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla “Uluslararası Faaliyet Gösterme” yetkisi çerçevesinde, TEGoVA (The European Group of Valuers)’ya oybirliği ile asil üye seçilerek Türkiye’yi temsil etme onurunu kazanmıştır.

Dernek, Ağustos 2001’de, SPK (T.C. Sermaye Piyasası Kurulu), ülkemizde, değerleme uzmanlığı lisanslama ve değerleme hizmeti verecek şirketlere ilişkin tebliğleriyle (Seri VIII No: 34-35) düzenleyicilik görevini üstlenmiş ve “Değerleme Uzmanlığı” mesleğinin yasal olarak tanınmasını sağlamıştır.

Kasım 2002’de Birleşmiş Milletler’in Değerleme organı olan IVSC (International Valuation Standards Committee)’ye oy birliği ile asil üye statüsünde kabul edilen DUD, ABD’de faaliyet gösteren AI (Appraisal Institute) gibi diğer uluslararası kurumlarla da ilişkiler yürütmektedir.

Derneğin öncelikli amacı, değerleme alanında mesleki ve teknik örgütlenmeyi gerçekleştirmek ve değerleme uzmanlığında profesyonelliği ve kaliteyi teşvik etmektir. Ayrıca;

  • Değerleme uygulamaları için temel kavramları geliştirmek, yeni yöntem ve uygulamalar üretmek,
  • Değerleme uygulamalarındaki etik kuralların, standartların ve sertifikasyon koşullarının geliştirilmesi ve muhafaza edilmesini sağlamak,
  • Üyelerin Değerleme yöntem ve uygulamaları konularında saygınlığını, uzmanlığını ve öncü konumunu geliştirmek,
  • Değerleme alanında serbest fikir, uygulama ve çözüm alışverişi sağlayacak kabul görmüş bir forum/platform oluşturmak ve üyeleri arasında yardımlaşma ve bilgi akışını sağlamak,
  • Kamu ve özel sektörün Değerleme uygulamalarından yararlanmalarını sağlamak, talep eden kuruluşlara ve üyelerine eğitim hizmeti vermek ve/veya verilmesini sağlamak,
  • Üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yaparak Değerleme Uzmanlığının her düzeyinde uygun eğitim ve kariyer gelişimini teşvik etmek,
  • Değerleme Uzmanlarının kamu yönetimi ile arasında amacı doğrultusunda düzenli ve sağlıklı ilişkilerin kurulmasını, geliştirilmesini ve bilgi alışverişini teşvik etmek,
  • Değerleme uygulamalarında teorik ve pratik araştırmaları teşvik etmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak gibi amaçlara da hizmet etmektedir.

web : http://www.dud.org.trO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia