Dünya bankasından Türkiye’ye…

Dünya Bankası, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin çoğunun Osmanlı dönemindeki gibi manuel çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Türkiye Ada Parsel

Ekspermedia olarak daha önce belirttiğimiz Entegre sistemi ” Dünya Bankası ” tarafından da belirtilmiş. Uygulamalı olarak sahayı bilenlerden olduğumuz için uzun vadede çözümlenebileceğini düşündüğümüz bu sistemin sektöre ve gelişime katkısının büyük olacağını düşünüyoruz.

Habere geçmeden önce tarafımızdan belirtilen Entegre sistemin mantığını özetlemek istiyoruz. İstanbul Başakşehir belediyesi ve Bağcılar belediyesi bir nebze olsun dijital sistemi kullanan ilk belediyelerden oldular. Başakşehir belediyesinde işleyiş sistem üzerinden yapılmaktadır. Tüm dosyalar taralı ve güncel olarak takip edilmektedir. Yeni yapılan işlemler de güncelliğe dahil edilmektedir. Düşünün ki Tapu müdürlüğü Türkiye genelindeki tüm kat irtifak projelerini taralı bir şekilde sistem içerisine hapsedecek ve bir kat irtifak projesi yüzlerce kez bakılınca yırtılma ve parçalanma tehlikesine maruz kalamayacak. Nitekim yırtılmış ve parçaları çöplere gitmiş yüzlerce mimari proje mevcuttur.

Taranmış dosyaların tapu kadastro sistemi ve e-devlet ile entegre ettikten sonraki aşama ise şöyle olmalıdır. Kişi yada şirketlere verilen yetki doğrultusunda internet bankacılığı yolu ile bağlandıkları e-devlet bölümünde ilgili projenin il/ilçe/ada/parsel gibi bilgileri yazıldıktan sonra ödeme ekranı ve projenin geleceği mail seçilerek dijital proje talebi sonuçlandırılmalıdır. Yetki ve Gerçekçilik bozulmadan projelerin kimler tarafından hangi talep doğrultusunda çekilebileceği işlemi de bir ayrı şekilde çözümlenerek işin kötüye kullanımı da engellenebilmektedir.

İlgili Haber;

Dünya Bankası, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP) için Türkiye Hükümeti’ne sağlanacak 91 milyon ABD Doları tutarındaki ek krediyi onayladı. Dünya Bankası “Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin çoğu, bazıları Osmanlı dönemine tarihlenen eski belgelere dayalı manuel sistemler ile çalışıyor” değerlendirmesi yaptı.

TKMP için sağlanan 203 milyon ABD Doları tutarındaki orijinal kredi 1 Mayıs 2008 tarihinde Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanmıştı, o tarihten bu yana uygulanan proje, 31 Aralık 2015 tarihinde kapanacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre Türkiye’nin tapu ve kadastro sistemi Avrupa ve Orta Asya Bölgesindeki en etkili sistemlerden biri olarak görülmesine ve tapu ve kadastro müdürlüklerinin çoğunda gayrimenkul tescil işlemleri bir gün içerisinde tamamlanmasına rağmen, sistemin Avrupa Birliği ülkelerindeki hizmet düzeylerine ulaşacak şekilde modernize edilebilmesi için halen giderilmesi gereken bazı eksiklikler bulunuyor. Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin çoğu, bazıları Osmanlı dönemine tarihlenen eski belgelere dayalı manuel sistemler ile çalışıyor.

“KADASTRO HARİTALARI BİRÇOK DEVLET UYGULAMASI İÇİN ALTLIK HARİTA İŞLEVİ GÖRÜYOR”

Kadastro haritalarının halen kağıt formatında olması, doğruluk ve tutarlılık düzeylerinin farklılık göstermesi ve hepsinin ulusal ağa bağlı olmaması, kadastro haritalarının birçok devlet uygulaması için altlık harita işlevi görmesi sebebiyle, e-Devlet uygulamalarını desteklemeyi güçleştiriyor. Birçok yerde de haritalar güncelliğini kaybetti ve zemin lokasyonları ve yüzölçümleri ile uyumlu değil.

Orijinal projenin genel hedefi, e-Devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve daha etkili hale getirilmesi yoluyla hükümetin kamu hizmetlerinin kalitesini ve etkililiğini arttırma gündemine katkıda bulunmaktı.

Proje Ekibi Lideri Elif Ayhan onaylanan ek kredi ile ilgili olarak şunları söyledi:

”Proje arazi yönetimi ve kadastro alanındaki Banka operasyonlarının yeni neslini oluşturmaktadır. Türkiye bu alanda zaten iyi işleyen bir mülkiyet hakları rejimine sahiptir ancak tapu ve kadastro verilerinin kullanımını bir üst seviyeye çıkararak faydalarını halka, işletmelere ve çeşitli sektörlere yaymak, e-Devlet platformu yoluyla gayrimenkul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak istemektedir. Bu proje aynı zamanda bir gayrimenkul tescil işlemini tamamlama süresini birkaç saate indirerek müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesine ve uluslararası standartlara uygun gayrimenkul değerleme fonksiyonunun geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Dünya Bankası bu girişimin bir parçası olmaktan memnuniyet duymaktadır.”

Proje esnek bir değişken faizli IBRD kredisi ile finanse edilecek. Kredinin vadesi ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 10,5 yıl olacak.

Kaynak : Sözcü

Puanlama

  • 10
  • 7
  • 9
  • 5
  • 6
  • 7.4

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia