Eksper Nedir ?

Eksper, işin uzmanı, işi bilen, değerlendiren, yorumlayan, değer biçen, karar veren kişidir.
Eksper Nedir Kimdir

İngilizce “expert” sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Eksperin, mesleği bir şeyin değerini saptamak, zararın toplamını belirlemek vb. gibi ya da sanat yapıtlarının özgünlüğünü kanıtlayan kimsenin, bilirkişinin adıdır.

” Geyrimenkul değerleme eksperleri “: Bankalar tarafından konut kredisi kullanılırken, konut, arsa ve benzeri gayrimenkullerden herhangi birinin mülkünün bütün incelemelerini (tapu-belediye-mülk) yapan ve onları rapor halinde sunan kişidir.


Ekspertiz : Bir davada yada konu ile ilgili bilinemeyen teknik konuların, uzman kişilere incelettirilmesi, bilirkişi incelemesi. Sigortacılıkta hasarın saptanması ve değerlendirilmesi, Gayrimenkul değerleme uzmanlarının ilgili gayrimenkuller hakkında değer tespit etmesi, Eksper raporlarının (ekspertiz işlemi doğrultusunda) konusu kapsamındadır.


Terimlerle

Bilirkişi, Uzman, Belli konularda üstün bilgisi, uzbilimi olan kişi, Kriminal uzmanlık alanlarından herhangi birinde yetiştirilerek, uzmanlık sertifikası alan personel, Belli bir iş ya da konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse.

Banka Eksperi Kimdir? 

Banka eksperi ; Ekspertiz raporunu bankaya bilirkişi olarak tüm veriler neticesinde raporlayan kişidir. Bir diğer tanımı ile Gayrimenkul değerleme sektörünün bankalarca  ipotek ve kredi aşaması olan değer ve yasallık tespitine yönelik düzenlenmesi için talep ettiği raporun sonuç noktasına kadar hazırlayıp sunan kişiye Banka Eksperi denir.

Kaynak : Wikipedia