İşte gerçek Ekspertiz ‘ size açıklıyoruz :) Ekspertiz Kimdir ?

Vaziyet Planına Uydurma Şaşkınlık

Bugün sizleri bahsi konularda ve uygulamalarda çok geçen asıl ” ekspertiz ” ile tanıştıracağız…

Mesleğin yüz bulduğu ve gün ışığına çıktığı o yıllardan bu yıllara bu işi yapan Değerleme Uzmanlarına;

Ekisper, (halk  dili (gerçekte böyle birşey yok))

Ekispertiz, (halk  dili (gerçekte böyle birşey yok))

Ekspires, (halk  dili (gerçekte böyle birşey yok))

Ekspertiz gibi benzeri terimler kullanılmıştır. Tabi ki yadırgamıyoruz yeni duyulan bir şeyi önceden bilmek zorunda değiller. Ancak hatalı öğrenim ileride kalıcı sebepler doğurmaktadır. Bu işin aslı ” Eksper ” dir.

Eksper kelimesi Wikipedia ‘ dan alınan kısa ve net bilgiye göre ;

Eksper, işin uzmanı, işi bilen, değerlendiren, yorumlayan, değer biçen, karar veren kişidir.
(Türkçe karşılığı Bilirkişi – Uzmankişi)

Değerleme Uzmanı, Geçerli tebliğe göre lisans almaya hak kazanan kişiler Gayrimenkul Değerleme Lisansı’na sahip olurlar, ” “Uzman” vasfı 3 yıl tecrübeli, lisans sahibi kişilere verilir ” şeklinde bir ibare mevcuttur. Her lisans sahibi uzman değildir.

Türkiye’de bu iş Değerleme Uzmanı olarak adlandırılır. Lisans almaya hak kazanmış ve ü yıl deneyim şartını sağlamış kişiler Değerleme Uzmanı olurlar. Mesleğin kalitesi önce ismine verdiği değerden başlamaktadır. Ekspertiz denilmesi sektör içerisinde bulunan çalışma arkadaşlarımızı rahatsız etmektedir. Lisansı alana kadar kendisine saha eksperi yada kısaca eksper diyen arkadaşımız lisansı aldıktan sonra değerleme uzmanı dedirtmektedir. Resmi belgesi Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından verilmektedir. Birlik ismi gereği Değerleme Uzmanıdır o kişi. Lisans almış olsa 3 yıllık deneyim şartı tamamlanana dek uzman yardımcısı vasfındadır.

Şimdi gel gelelim ekspertize kim bu Ekspertiz;
Sürekli Tapu, Belediye, Yer tespiti ve doğruluğu tespit edilen yerin incelenmesi gibi işlemlerde tarafımıza ekspertiz diye belirtilen bu ekspertiz ile sizleri tanıştırıyoruz; Ekspertiz Değerleme Uzmanının  yada eksperin yaptığı işe denmektedir. Tapu takyidat ve proje incelemesi, Kadastro pafta incelemeleri, Belediye imar durumu ve dosya incelemesi, Yer tespiti ve doğruluğu tespit edilen yerin incelenmesi, Emsal incelemesi gibi işlemlerin bütünü ve rapor hazırlanma işlemlerine kadar olan kısım ekspertizin cevabını vermektedir. Ekspertiz Raporu adı altında da dillendirilmektedir. Ekspertiz raporundan yola çıkılarak anlatmak gerekirse Ekspertiz verilerine ulaşma çalışmaları ekspertiz işlemleridir. Bunlara ulaşacak kişiye Eksper denir 🙂

Tapu müdürlüğünde ayrılan odanın kapısına asılan yazı;

Tapu da Ekspertiz odası

Kalemi bilmeyiz Ekspertizi tanımayız…

İşte size bir takım ekspertiz arkadaşlar :=)

Belediye dosyası Eski Harç Makbuzu Tapu Kütüğü

Yer görme

Yırtılmış Tapu Projesi

Tapu Proje Dosyası

Şifahi imar Araştırması

Emsal Aramak

Puanlama

  • Eksper olarak bilenler5
  • Ekspertiz olarak bilenler8
  • Ekisper olarak bilenler3
  • Yazıdan aydınlananlar10
  • Düzeleceğine inananlar1
  • 5.4

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia