Emlak Vergisi Ödeme ile ilgili tüm bilgiler !!!

Emlak verigisi ödeme ve hesaplama tüm bilgiler

2016 yılı emlak vergisi ödeme dönemleri hangi aylar?

2016 yılı emlak vergisi birinci taksiti 1 Mart 2016’da başlıyor 31 Mart 2016 Salı günü mesai bitiminde sona eriyor.
2016 emlak vergisi ikinci taksit ise 1 Eylül 2016’da başlıyor 30 Kasım 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam ediyor. (YeniEmlak)

Emlak Vergisi Nedir?

Emlak vergisi; 1319 sayılı Kanun gereğince Arsa, Arazi ve Bina gibi alanlar için ödenen bir vergi türüdür

Mükellefiyeti ne zaman başlar.

1319 sayılı Kanuna göre;

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.

Bu vergiyi kimler öder? Kimler Ödemez?

– Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenlerdir. Bir bina veya arazide paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler.

-Kanun kapsamında daimi ve geçici muafiyetlikler bulunuyor. Ayrıca tek mesken muafiyeti de bulunuyor. 200 metrekare büyüklüğü geçmeyen ve geliri olmayan tek ev sahipleri bir dilekçe ile belediyeye müracaat ederek emlak vergisi ödeme işlemlerinden muaf olabiliyor.

Beyannamesi ne zaman verilir?

Emlak beyannamesi her zaman verilemiyor. Taşınmaza sahip olunan sene içerisinde yıl sonuna kadar bu beyannamenin verilmesi gerekiyor. Örneğin 2016 yılı Haziran ayında bir ev aldınız 31 Aralık 2016 tarihine kadar emlak beyannamesini vermek ile yükümlü oluyorsunuz.

Mükellefiyeti ne zaman biter?

– Bina vergisi: Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların oluştuğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer. Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanılarak yasak edilen binaların vergileri, mükelleflerce, keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re’sen tespit edilmesi üzerine, bu olayların gerçekleştiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren alınmaz.

– Muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, ilgili tarihten itibaren sona erer. Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükelleflerce keyfiyetin vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re’sen tespit edilmesi üzerine, yasaklama tarihini izleyen taksitlerden itibaren bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz. Deprem vb afetler sebebiyle yanan, yıkılan binaların arsalarına ait vergiler, bu olayların gerçekleştiği tarihleri takip eden bütçe yılından itibaren iki yıl süre ile alınmaz. Üzerine bina yapılan arsanın Arazi Vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren sona erer.

Emlak vergisi geri ödenir mi?

Emlak vergisinden muaf olma durumu olan ve bu durumdan habersiz bir şekilde ödemelere devam eden kişiler, geri ödenme işlemleri için ilgili belediyelerine müracaat edebilirler.

İnternet ortamından Emlak vergisi nasıl ödenir?

Vergi ödemeleri internet üzerinden bağlı bulunan belediyelerin internet sitelerinden ” e-belediye ” sistemini kullanıyor olması halinde ” online ” bir şekilde de yapılabiliyor.

Gerekli belgeler nelerdir?

İlgili belediyelerin birimlerine Nüfus Cüzdanları ile birlikte gitmeleri yeterlidir.

Kat irtifakına haiz bağımsız niteliğindeki meskenin vergisi nasıl ödenir?

Kat irtifakı olan gayrimenkuller için bina vergisi (yani ev, büro ve dükkân vergisi) ödeniyor. Bu nedenle kat irtifakı tapusu olan bir ev için mesken emlak vergisi oranları kullanılıyor!!!

Yeni satın alınan gayrimenkulün vergisi hangi sürede başlar?

Gayrimenkul satın alanların vergi mükellefiyeti bir sonraki sene içerisinde başlar. Yani 2015 yılında ev alan bir kişinin vergisi eski malik tarafından ödenir. Yeni malik ödemelerine 2016 yılı itibariyle devam eder ve başlar…

Peki nereye ödenir?

Bağlı olduğu belediyelere yapılmaktadır. Farklı ildeki taşınmazın emlak vergisi tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılması şartıyla yapılabiliyor.

Emlak vergi ödeme dönemleri ne zamandır?

Mükelleflerin Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerine İlişkin Yükümlülükleri için;

TIKLAYINIZ

Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerine İlişkin Pratik bilgiler için;

TIKLAYINIZ

Ev ve Arsalar için vergi nasıl hesaplanır?

Bina vergisinin oranı meskenlerde 1000 de 1 diğer binalarda ise 1000 de 2 dir. Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır.

Bakanlar Kurulu, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

Arazi vergisinin oranı 1000 de 1, Arsalar üzerinde ise bu oran 1000 de 3 dür. Oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde % 100 artırımlı uygulanır.

Peki, emlak vergisi hesaplaması nasıl yapılır?
Örnek;

Büyükşehirlerde arazi hesabı;
Arazi değeri: 100 bin TL
Vergi oranı: Binde 2
Emlak vergisi: 200 TL ( 100.000 X 0,002 = 200 TL )

Büyükşehirde olmayan arazinin hesabı;
Arazi değeri: 100 bin TL
Vergi oranı: Binde 1
Emlak vergisi: 100 TL ( 100.000 X 0,001 = 100 TL )

Büyükşehirde bir meskenin hesabı:
Mesken değeri: 100 bin TL
Vergi oranı: Binde 2
Emlak vergisi: 200  TL ( 100.000 X 0,002 = 200 TL )

Büyükşehirde olmayan meskenin hesabı:
Mesken değeri: 100 bin TL
Vergi oranı: Binde 1
Emlak vergisi: 100 TL ( 100.000 X 0,001 = 100 TL )

Emlak vergisi cezası ne kadar?

Verginin ödenmemesi halinde gecikme zammı uygulanır.
Ödemenin geciktiği her ay için %1.40 oranında “ gecikme zammı ” alınır.

Örneğin emlak vergisi borcunuzun 1000 TL olduğunu düşünelim gecikmenin yaşandığı her ay için 14 TL gecikme zammı uygulanacak.

– Hesaplama türü; 1000 X 1,014 = 1014 TL Her ay için ödenecek tutar.
– Ortalama 6 ay ödeme yapılmadığı varsayımı ile 14 X 6 = 84 TL dir.

 Emlak Vergileri belediyeler dışında nereye ve hani bankalara ödenir?

– Akbank, Aktifbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, Anadolubank, Arap Türk bankası, 

– Burganbank,

– Citibank,

– Denizbank,

– Fibabank, Finansbank,

– Garanti Bankası A.Ş

– Hsbc, – Halk Bankası A.Ş.

– Ing Bank, ICBC Turkey, 

– Kuveyt

– Odeabank

– Şekerbank

– Türkiye İş Bankası, TEB, Türkiye Finans, Turkland Bank, Turkishbank, Tekstilbank

– Vakıflar Bankası

– Yapı Ve Kredi

– Ziraat Bankası ve T.C Ziraat Bankası A.Ş.

 

– PTT | Posta ve Telgraf Teşkilatı

Tüm banka listesini görmek için TIKLAYIN

Vergi Cezası Hesaplama Programı İçin TIKLAYIN

Vergi Dairesi Vergi Cezası Hesaplama Programı için TIKLAYIN

Puanlama

  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia