Enflasyona göre kira artışı hesaplama

Gayrimenkul Değerlemede Hesaplama

Mesken ve iş yeri gibi taşınmaz mal kiralamalarında kanunen kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamıyor.

Mesken ve işyeri kiralamalarında, kiracıya yapılacak zam oranı farklı şekilde hesaplanıyor. Tarafların yenilenen kiradönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranınıgeçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Kanunen kiracıya yapılcak zam dönemin enflasyon oranlarından yüksek olamıyor. Enflasyona göre kira artışı hesabı,yalnız meskenlerde uygulanıyor. Borçlar Kanunu kapsamında yapılan bir değişiklik ile bu kural işyerlerinde 2020 yılınakadar erteleniyor.

Kanun No. 6217
GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzelkişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 322, 324, 330, 339, 341, 342, 343, 345, 346 ve 353 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kirasözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesihükümleri tatbik olunur.

– 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE günü 28351 sayısı ile Resmi Gazetede yayımlanan BAZI KANUN VE KANUNHÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN kapsamındaki ilgili madde;

Kanun No. 6353
MADDE 53 – 31/3/2011 tarihli ve 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmaz. Bu halde, kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği kira sözleşmesi hükümleri tatbik olunur. Kira sözleşmelerinde hüküm olmayan hallerde mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.”

Kaynak : AyvalıkSedefEmlakO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia