Gayrimenkul Değerleme Lisansı Modülleri ve Sınav Konuları Nelerdir

SPL - Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Logo

1. Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları

1.1. Sermaye Piyasası Kanunu
1.2. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Üyelerinin Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Yürütürken Uyacakları Meslek Kuralları

2. Gayrimenkul değerleme esasları

2.1. Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar
2.2. Değerleme Süreci
2.3. Değerleme Yöntemleri
2.4. Gayrimenkul Piyasası ve Analizi
2.5. Gayrimenkul Finansmanı
2.6. Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
2.7. İpotek Kredileri
2.8. Değerleme Standartları ve Raporlama
2.8.1. Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ Seri: VIII, No: 45

3. İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi

3.1. İnşaat Sözleşmelerinin ve Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Temel Kavramlar
3.2. İnşaat Sözleşmeleri, Maddi Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve İlgili Diğer Hususlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları

4. Gayrimenkul mevzuatı

4.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Seri: VIII, No: 35
4.2. Türk Medeni Kanununun Taşınmaz Mülkiyetine İlişkin Hükümleri (Madde 704-761)
4.3. İmar Kanunu
4.4. İskan Kanunu
4.5. Kat Mülkiyeti Kanunu
4.6. Belediye Kanunu
4.7. Büyükşehir Belediyesi Kanunu
4.8. Kamulaştırma Kanunu
4.9. Tapu Kanunu
4.10. Kadastro Kanunu
4.11. Yapı Denetimi Hakkında Kanun
4.12. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
4.13. Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat
4.14. Emlak Vergisi Kanunu
4.15. Gayrimenkul Alım-Satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi
4.16. Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi
4.17. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği StatüsüO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia