Değerleme Gelişimi ve Çözüm Önerileri

Merhaba Ekspermedia.com okurları bu yazımda Türkiye’deki gayrimenkul değerleme sektörünün gelişimi ve çözüm önerileri hakkında görüşlerimi sizlerle paylaşacağım.

Murat Ergin Lisanslı Değerleme Uzmanı

Ülkemizde değerleme sektörü 2001 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan tebliğ sonrasında profesyonel anlamda görülmeye başlamıştır. Daha önceki dönemlerde gayrimenkul danışmanları, şube yetkilileri vb. kişiler tarafından çeşitli değerleme raporları hazırlanmaktaydı. Gelişen süreçte SPK sektörü geliştirmeye, desteklemeye yönelik ilave düzenlemeler yapmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çıkardığı yönetmelikle sektörün disipline edilmesi yönünde SPK tebliğlerine bir nevi destek vermiştir. İlerleyen zamanlarda Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) kurulmuştur. Birlik sektörün eksik kalan yönlerini tamamlamaya yönelik çeşitli adımlar atılmıştır. İlk olarak rapor ücretlerinin belirlenmesi ve tapu kayıtlarına ücreti karşılığında net sistemi üzerinden ulaşılması gibi oldukça önemli kararların altına imza atmıştır.

Lisanslı Değerleme Uzmanı Murat Ergin Murat Ergin Değerleme Sektörünü Anlatıyor Murat Ergin Eğitim Veriyor

Fakat hala henüz gayrimenkul değerleme sektörü gelişmekte olup oldukça fazla eksikleri vardır. İlk olarak Türkiye’de çok sayıda değer birimi bulunmaktadır. Bu durum piyasanın homejen bir yapıya ulaşmasını engellenmektedir. Örnek vermek gerekirse emlak değeri, belediye rayiçi, ekspertiz değeri, piyasa değeri, pazar dışı değer, tapuya kayıtlı değer, sigorta değeri vb. değer kavramları bulunmaktadır. Bir taşınmazın bu kadar fazla değeri olması oldukça fazla olumsuzluklara neden olmaktadır. İlk olarak, devletin eksik vergi almasına, piyasa değerinin kayıt altına alınmadığından gayrimenkul değer veri tabanının oluşturulamamasına, il ve ilçe bazında değer haritalarının oluşturulamamasına, bu değerlerin borsada işlem görmemesi sonucu ikincil piyasaların oluşmaması gibi durumlara neden olmaktadır. Bu sebepten gayrimenkul değerleme sektörü bakanlık, üniversiteler vb. kurumlarla ortak çalışarak homojen bir yapının oluşturulması sağlanmalıdır. Bunun için sadece değerleme sektörü değil türevi olan satışlara aracılık eden gayrimenkul danışmanlarınında hukuki altyapısı oluşturularak tapu satışlarında piyasa rayiç değerinin yazılması sağlanmalıdır. Bu sayede oluşan sektör büyüklüğü daha iyi analiz edilerek yatırımların daha doğru yapılmasının yolu açılacaktır.

Değerleme sektörünün gelişimi ve tamamlanması gereken eksik yanlarını ileriki yazılarımda sizlerle paylaşacağım takipte olun…

Saygılarımla

Murat Ergin.

http://www.muratergin.net

Puanlama

  • Yararlı 9
  • Devamını bekleyenler8
  • Gelecek öngörülü9
  • Sektöre iş kolu10
  • Genişletilmeli6
  • 8.4

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia