GDYS ve Gayrimenkul Değerleme

GDYS - Gayrimenkul Değerleme Arşiv Takip Sistemi

GDYS Nedir?

GDYS; Web Tabanlı Gayrimenkul Değerleme Arşiv ve Takip Yönetimi Yazılımıdır.

GDYS, Gayrimenkul Değerleme Yönetim Sistemi; gayrimenkul değerleme süreçlerinde yer alan talep sahibi işletme, değerleme firmaları ile değerleme uzmanları (gayrimenkul eksperi) arasındaki iş akışlarını düzenleyen, takip edilmesini kolaylaştıran ve her işlemi kayıt altına alarak elektronik arşiv oluşturan web tabanlı bir bilgi sistemidir.

GDYS, değerleme süreçlerinde yer alan talep sahibi işletme, değerleme firmaları ile değerleme uzmanları arasındaki iş akışlarını düzenleyen, takip edilmesini kolaylaştıran ve her işlemi kayıt altına alan yazılımların bütünüdür.

Değerleme talebinin sisteme tanımlanması ve en uygun ekspere yönlendirilmesi ile süreç başlar ve değerleme uzmanının işi tamamlaması ve yetkili onayının alınmasından sonra süreç tamamlanır. Bu iki durum arasındaki iş takibi ve yönetimi GDYSsistemi üzerinden yapılır ve en hızlı ve etkin şekilde sonuca ulaşılır.

GDYS‘nin oynadığı en etkin rol, hangi firmadan, hangi tipteki talebin ne zaman geldiği ile kimin, ne kadar sürede, hangi sonuçlara ulaşarak raporu tamamladığı konusunda bağlantıları kurması ve bu süreçler esnasında hangi tip sorunların oluştuğu oluştuğu, eksperin hangi sonuçlara hangi yollar ile ulaştığı, talep sahibi firma, değerleme firması ve eksper arasında iş hakedişlerinin hesaplanması, faturalarının takibi ile ne kadar maliyet ile işin tamamlandığının belirlenmesi konusundadır. GDYS üzerinde her durum ve sistemde yer alan firma/kişi için görsel ve sözel raporlama yapılabilir.

Süreç Takibi İçin Resme Tıklayınız…

Gdys Süreç Yönetimi

Diğer sistemlerden ayır edici özellikleri olarak bahsedilen konular ise şöyle tarif edilmektedir.

GDYS

En Uygun Ödeme ve Satış Modelleri, Talep Durumları, Süreçleri ve Takibi, Bölge Müdürlükleri ve Bölge Yönetimi, Ekspertiz Tipleri, Fatura ve Ödeme Yönetimi, Takibi, Firma ve Çözüm Ortağı Mütabakatları, Etkin İletişim Yöntemleri, Kullanıcılar ve Yetkilendirme, Konum Belirleme ve Harita üzerinden Sorgu, GDYS Dağıtım Modelleri Yönetimi, Metinsel ve Grafik Raporlamalar, Sorun Bildirimleri ve Çözümler gibi detaylandırılmaktadır.

Ayrıca GDYS – COGDYS olarak da Çözüm ortakları için ayrı bir sistem olarak hizmet verebilmektedir.

Tanıtım için Tıklayınız

__________________________________________________________________________________________________________

GDYS ‘ den faydalanmak için ise Satın alma yöntemi aşağıda resimde olduğu gibi yürütülmektedir. 

GDYS Satın almak için

Yaklaşık olarak 24 adet Gayrimenkul Değerleme firması tarafından memnuniyetle kullanılan ve kullanılmaya devam edilen bir sistemdir. 

GDYS Değerleme Sistemini Hangi Değerleme Firmaları KullanıyorO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia