Değerleme sektörüne REKOR CEZA!

Değerleme sektöründe görülen en yüksek CEZA!

Spk’nın 15/12/2017 tarih ve 2017/42 sayılı bülteninde Değerleme sektörüne hizmet veren bir şirkete ŞOK etkisi yaratacak seviyede ceza kesildiği yayınlanmıştır. 

C. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER başlığı altında C maddesinde belirtilen;

C) Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. (Şirket) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

  • Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. – Gayrimenkul değerleme faaliyetleri – Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliğ’in “Bağımsızlık İlkesi” başlıklı 11’inci ve “Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumlar” başlıklı 12’nci maddesi – 325.617 TL

  • Cengiz KONCA (1) – Cengiz KONCA’nın Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. bünyesinde sunduğu gayrimenkul değerleme faaliyetleri – Seri:VIII, No:35 sayılı Tebliğ’in “Bağımsızlık İlkesi” başlıklı 11’inci ve “Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumlar” başlıklı 12’nci maddesi – 325.617 TL 

1) Söz konusu aykırılıkların bir bütün olarak ele alınması çerçevesinde, idari para cezasının yanı sıra Sermaye Piyasası Kanunu’nun 96’ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Kurulumuzun VII-128.7 sayılı Tebliğ’inin “Lisansın askıya alınması veya iptal edilmesi” başlıklı 18’inci maddesi kapsamında tedbir alınmasına karar verilmiş olup söz konusu tedbir, işbu Haftalık Bülten’in “Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları” başlıklı kısmında verilmektedir.

Girişim GD web sitesi için Tıklayınız

İlgili Bülten için TıklayınızO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia