İmar Barışı ile Yapı Kayıt Belgesi!

Yapı kayıt belgesi nedir? Nasıl alınır?

Yapı kayıt belgesi 31 Ocak 2017 tarihinden önce inşa edilmiş yapılar için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Aralık 2018’e kadar yapılacak başvurular akabinde gerekli şartların da yerine getirilmesi halinde imar mevzuatına aykırı yapılan yapıların kayıt altına alınması için verilen bir belgedir.

Yapının ve arsasının durumu, yapı sınıf ve grubu, diğer hususlar bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi’ne, yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek.

Başvurusu sonucunda yapılan tespit ile arsa rayiç/emlak değeri ile yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konut ise % 3, ticari ise %5 olarak alınacak kayıt bedeli merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkında kaydedilen gelirlerin karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılacak.

Bakanlar Kurulu, kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar arttırmaya, azaltmaya, bölgelere göre kademelendirmeye, başvuru süresini uzatmaya yetkili olacak.

Yapı Kayıt Belgesi yapının KULLANIM amacına yönelik yapılacak.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

Belge verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile para cezaları vb. iptal edilecek. Yapı ruhsatı almış olup da yapı kullanma izin belgesi almamış, ruhsatı bulunmayan (süresi dolmuş,) yapılarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis yapılabilecek. Bu durumda belirtilen bedel iki katı ödenecek.

Yapı Kayıt Belgesi için istenen belgeler Nelerdir? 

  • Başvurularda aranan ana kriterler vatandaşların kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanıdır.

Habere göre “Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu” aracılığı ile başvuru yapılacak. Başvurular iki yöntemde yapılabilecek/kabul edilebilecek!

1 – E-devlet üzerinden başvuru,
2 – Bakanlık tarafından belirlenecek lisanslı kuruluşlar tarafından başvuru…

Müracaatta istenen bilgiler ise şöyle:

1- E-devlet şifresi (İşlem için),
2- Cep telefonu numarası ve e-posta,
3- Yapının beyana dayalı adresi,
4- Tapu Bilgileri (ada ve parsel vb.),
5- Metrekare bazında konutların ve iş yerlerinin ayrı ayrı alanları +  toplam inşaat alanı, 
6- Yapıdaki bağımsız ünite (konut ve iş yeri) sayısı,
7- Arsa/Arazinin emlak vergi m2birim değeri (ilgili belediyeden alınabilecek),
8- Yapıya ait arsanın alanı, 
9- Yapı sınıfı seçimi yapılacak (Tıklayınız)
10- İmar mevzuatına aykırılığın tarifi, yapıyı ve aykırılık kısmını gösteren birer fotoğraf …

Başvuru işlemini tamamladıktan sonra 24 saat içerisinde SMS veya e-mail yoluyla bilgilendirme gelecek. Bunun üzerine Yapı Kayıt Belgesi başvuru bedeli yatırılabilecek.

Yapı kayıt belgesinin bedeli için en son tarih 31 Aralık 2018 dir.

Başvuruyu yapıldıktan sonra da bedelini yatırmaları halinde 24 saat içerisinde Yapı Kayıt Belgeleri e-Devlet üzerinden alabilecek.

Belge için müracaatların son başvuru tarihi, 31 Ekim 2018…

  Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve Esaslar
06.06.2018 tarihli ve 30443 sayılı resmi gazete yayımlanmıştır.
İlgili Resmi Gazete için TIKLAYINIZ

Puanlama

  • 8
  • 7
  • 9
  • 10
  • 9
  • 8.6

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia