Kat İrtifakı / Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti ile ilgili kısa bilgiler!

Kat Mülkiyet Tapusu Örneği

Kat irtifakı (Tapusu) nedir?

Kat irtifakı Bir arsa parçasının yalnızca paylara bölümlenmesinden oluşur ve bağımsız numaralandırılan tapular meydana getirir.

Kat Mülkiyeti (Tapusu) nedir?

Kat irtifakı ile pay edilerek kurulan, arsanın bağımsız halinin yapısal tescillenmiş halidir.

Kat İrtifakı ile Kat Mülkiyeti; Arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.
Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti: Arsa Payı + Ortak Alan + Bağımsız Bölüm ‘den oluşmaktadır.

Arsa payı ile daire, işyeri, ofis, dükkan gibi alanlar ayrılmaz parçadır.

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur.

Kısaca arsa payı belirlenirken, belirlenen değer hesabına göre uygulama yapılması gerekmektedir. Fakat bu uygulamaya oldukça ender rastlanmaktadır.

Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir.

Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez.

Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, kat mülkiyetine resen çevrilir.

Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi için ilgili belediyeden yapı kullanma izin belgesi alınması gerekmektedir.

Aşağıda örnek bir yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.

Yapı Kullanma İzi Belgesi Örneği

Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilme işlemi, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir.

Çalışma: Murat Ergin – İlgili metin için TIKLAYINIZO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia