Kentsel Dönüşüm Kanunu ve İlgili Mevzuat 5.Baskıda

Kentsel Dönüşüm Kanunu ve İlgili Mevzuat

Kentsel Dönüşüm Kanunu ve İlgili Mevzuat

Kamuoyunda kısaca “Kentsel Dönüşüm” diye adlandırılan, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” başta deprem olmak üzere olası afet risklerinin giderilmesi amacıyla hazırlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Yasayla, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde tekniğine uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarını oluşturmak üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemeler yapılması hedeflenmiştir.

Uygulayıcılara yararlı olacağı düşüncesiyle kaynak olmak üzere bu kitap, geçmişteki deneyimlerimiz doğrultusunda açıklamalı olarak hazırlanarak kamu oyunun hizmetine sunulmuş ve birinci baskısı kısa sürede tükenmiştir. İkincil mevzuatın da çıkmış olmasıyla birlikte, yeni baskıda kitabın kapsamı genişletilmiş ve konuya ilişkin yöneltilen soru ve yanıtlarına da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları

  • Açıklamalı Kentsel Dönüşüm
  • Kanunu İlgili Kanunlar
  • Tebliğ ve Yönetmelikler
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Muhittin Abacıoğlu, Ali Abacıoğlu
Kitap temini için;

Yayınevi Merkezi:

Sağlık Sok. No:21 06410 Sıhhiye – ANKARA Tel: (312) 435 30 30 Faks: (312) 435 24 72
satis@seckin.com.tr

Ankara Strazburg Şubesi: Strazburg Cad. 23/B Sıhhiye – ANKARA Tel: (312) 230 52 62
Faks: (312) 230 52 62 ankarasube@seckin.com.tr

İstanbul Şişli Şubesi:

Abide-i Hürriyet Cad. No: 193/A (Şişli Ceza Adliyesi Altı) Şişli – İSTANBUL
Tel: (212) 234 34 77 Faks: (212) 231 24 69
sislisube@seckin.com.tr

İnternet Şubesi:

www.seckin.com.tr

web@seckin.com.trO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia