Kentsel dönüşüm uygulamalarında merak edilen değer tespit süreci

Ekspermedia takipçileri ve okurları için Murat Ergin kentsel dönüşüm uygulamalarında merak edilen değer tespit sürecini anlatıyor…

Kentsel Dönüşüm

Ekspermedia.com okurları merhabalar, bu yazımda kentsel dönüşüm uygulamalarında merak edilen değer tespit sürecinden bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi dönüşümün başlangıcından daireler teslim edilene kadar çeşitli değerler ortaya çıkmaktadır.

İlk olarak yıkılması gereken riskli yapıların dönüşüme girmeden önceki değeri, bina yıkıldığı zaman bağımsız bölüme düşen arsa payı değeri ve yeni yapılan yapıda oluşacak değer analizleri, yüklenici firmanın hak sahipleri ile hangi şartlarla sözleşme yapmalarının yolu açacaktır.

Kentsel dönüşüm sürecinde değer tespiti ilgili kurum bünyesinden en az üç kişiden teşkil olunacak kıymet takdir komisyonları marifetiyle veya hizmet satın alınmak suretiyle tespit edilir. Buradan anlaşılacağı üzere ilgili kurum kendi bünyesinde veya dışarıdan hizmet alabilmektedir.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Nasıl Olunur

Değer tespiti yapılırken taşınmaz değerleme konusunda uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan bilgi alınarak ve mahallin emlak alım satım bürolarından alınacak bilgilerden de faydalanılabilinir. Ayrıca değer tespiti kamulaştırma kanununun 11 inci maddesindeki esaslara göre tespit edilir. Buna göre taşınmazların cins ve nevini, yüz ölçümünü, kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, varsa vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini, arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini dikkate alınarak değer tespiti yapılır.

Gayrimenkul Değerleme Sektörü Gelir Gider ve Maaş Durumları

Özellikle dönüşüm sürecinde bağımsız bölüme düşen arsa payı oldukça önem arz etmektedir. Kat irtifakı kurulurken yüklenici tarafından belirlenen arsa payı Türk Medeni kanuna göre bağımsız bölümlerin değerine göre belirlenmesi gerekmektedir. Yani proje aşamasında ana gayrimenkulün değerleme çalışması yapılarak buna göre arsa paylarının hesaplanması gerekmektedir. Bu aşamada değerleme uzmanlarına oldukça büyük sorumluluk düşmekte olup profesyonel destek ile kentsel dönüşüm uygulamasının hızlanmasına ve dava sürecinin minimuma inmesinin yolu açılacaktır.

Murat Ergin

Murat Ergin Akademi - Gayrimenkul Eğitim Sitesi

 

 

 

Puanlama

  • 5
  • 9
  • 10
  • 8
  • 4
  • 7.2

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia