LİDUP – Adayları belirlenmiş ve ortak beyanname yayınlamıştır!

LİDUP – Ortak Beyannamesini yayınlamıştır!

Öncelikle Lidup Nedir? Neyin Kısaltılmışıdır? Lidup Ne yapmıştır ve Kimlerden oluşmaktadır? gibi soruları ana soruları cevaplandırmak gerek!

Lidup açılım olarak Nedir?

 • ” LİSANSLI DEĞERLEME UZMANLARI PLATFORMU ” dur. 

Bu platform Nedir? Nerede Yer alır?

 • Lidup bir Facebook grubudur. Facebook grubu olmakla birlikte 1.önceliği lisanslı değerleme uzmanlarına ulaşmak ve bu platform dahilinde yalnızca lisanslı değerleme uzmanlarının varlığı üzerinden hareket etmek isteyen bir gruptur.

Lidup Ne yapmıştır?

 • Lidup grubuna üye olan bireyler arasında, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği seçimlerinin yaklaşması itibari ile önemli bir fikir alev almıştır. Bu fikir ise uzmanları, seçimlere artık sahadan ve değerleme sektörünün bir şekilde içinden, özellikle emeğinin büyük kısmını veren bireylerin de katılması ve mutlaka başarı elde etmesi sonucuna itmiştir. Bu başarıyı da sahadan alarak yapmak istemişlerdir. Sonuç doğrultusunda, yaklaşık 1400 üyesi bulunan LİDUP bir karar alarak ön seçimler şeklinde adlandırdıkları anketleri yapmaya başlamıştır. Anketlere, kalan son sürelerde eleye-eleye ve ara anketler eşliğinde son aşamaya gelmiştir. Seçimlere ise yönetim, denetleme ve disiplin komitesi olarak 8 adayın katılmasına karar vermiştir. 
 • Bu anketler sadece Facebook grubuna dahil olan 1400 kişi arasında geçmiştir. Herhangi bir yasallığı bulunmamaktadır. Adına aslında açık anket çalışması denen bir uygulamadır. Oyların görüldüğü ve kimlerin kimleri desteklediği şeklinde bir anket çalışmasıdır. Grup içerisinde seçim hazırlığı şeklinde adlandırıldığını varsayarsak hazırlıkların sonuca ulaştığını görüyoruz.
 • Ön elemelerden geçen ve epey bir kişinin anketlere katılarak çıkarmış olduğu adayları ise sizlere sunmuştur. Bu ön elemelere katılanları ve rakamları görmek içinse şayet lisanslı bir uzmansanız gruba üye olmanızı tavsiye ederiz…

Lidup Kimlerden oluşmaktadır?

 • Lidup, an itibari ile 1408 grup üyesiden oluşmaktadır.

Lidup Adayları kimlerdir?

 • En önemli soruya geldik. Değerleme sektörünün en önemli anı haline gelmiş 19.02.2017 seçimleri, hiç olmadığı kadar aday ve oy veren katılıma ev sahipliği yapacaktır. Bunu bir kere hepimiz öngörebiliyoruz. Yoğun bir katılım olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bir bir adayların sayısı artarken (Kimi bireysel aday, Kimi Ekip aday) Lidup ise yaptığı ön anket seçimleriyle ve ulaştığı sonuçlar doğrultusunda belirlemiş adaylarını sizlere ekip halinde sunmuştur. 

LİDUP sizden desteklenmesini istediği adayları 
Ortak Beyannameleri. 
Belirlenen adaylar aşağıdaki isimler ve görsellerle hazırlanan sunumlarla karşımıza çıkmaktadır. 

Yavuz Varer, Erdem Yılmaz, A.Mesut Tatlıpınar, Harun Ümit Yaşar,
Bora Özpınar, Önder Neşeli, Gökhan Taş, Tolga Sümer

 

ORTAK BEYANNAME

Değerli Meslektaşlarımız, TDUB 6.Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılacak yönetim, denetim ve disiplin organları üye seçimlerine, mesleki sorunlarımızın en yoğun şekilde ele alındığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir sosyal medya platformu olan Lisanslı Değerleme Uzmanları Platformu (Lidup) içinde düzenlenen 2 turlu temayül yoklaması neticesinde en çok desteklenen aday adayları olarak, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin komitesi üyelik görevlerine talip olmuş bulunuyoruz. Her birimiz, gayrimenkul değerleme uzmanlığını, diğer unvanlarımız dan sıyrılarak, bir meslek olarak kabul etmiş, mesleğini seven, saygı duyan, mesleki sorunlar karşısında çözüm önerileri sunabilen meslektaşlarınız olarak, talip olduğumuz üyeliklerin siz değerli meslektaşlarımızın teveccüh buyurması halinde, mesleki sorunlarımıza karşı ürettiğimiz ve aşağıda maddeler halinde sunduğumuz çözüm önerilerimizi gerçekleştirmek için canla başla çalışacağımızı taahhüt ederiz.

Genel Sorunlar/Çözümler:

-İlk iş olarak, değerleme uzmanlığının, müşterisi konumunda olan kurumlara, resmi dairelere, çeşitli kamu kuruluşları karşısında hakkettiği saygı, güvenirlik ve bağımsızlığı tekrar tesis edilecektir.

-Müşterilerinin bile güvenmediği, sahada hatta değerlenen mülkün içinde selfie (özçekim)  istemek durumunda kalınan bir meslek bu güvensizlik ortamında sürdürülemez olup, güven ve saygınlığın tekrar kazanılması için tüm imkanlar seferber edilecektir.

-Tüm Büyük şehirlerde açılacak olan TDUB temsilcilikleri vasıtası ile sistemin içinde olan değerleme uzmanlarının meslek içi eğitimleri üstlenilecek, mesleğini icra eden tüm değerleme uzmanları sistemli bir şekilde takip edilecek, sisteme lisansız uzman girişleri tamamı ile engellendikten sonra, disiplin altına alınan sektör çalışanlarının güvenilirliklerine gerekirse TDUB kefil olacaktır.

-Gayrimenkul Değerleme Kanunu taslağı hazırlamak için gerekli masrafları TDUB bütçesinden karşılanmak üzere akademisyen ve meslek otoritelerince oluşturulacak bir komite oluşturulacak, komite tarafından hazırlanacak olan değerleme kanunu taslağının siz meslektaşlarımızın onayına sunduktan sonra meclis gündemine gelmesi için gerekli olan lobi çalışmaları yapılacaktır.

-Sektörümüze yeni iş alanları açma konusunda çalışmalara devam edilecek olup, adliyelerde, tapu müdürlükleri alım satımlarda, tüm resmi gayrimenkul kiralama işlemlerinde, kooperatifler, SGK, esnaf odalar vb. tüm kuruluşlarda yeni iş alanları açmak için çalışılacaktır.

-TDUB şirket odaklı bir yönetimden, uzman odaklı bir yönetim şekline kavuşacaktır.

-TDUB, sektörde denge-fren sisteminin tesisi, mesleğin tanıtımı  ve meslek mensuplarının haklarının korunması adına gerekli olan sivil toplum kuruluşlarının (mesleki sendika, vakıf ve derneklerin) açılmasına öncülük edecektir.

-Sosyal fonlar oluşturulacak olup,  meslekte malulen emekli olan üyelere karşı sosyal sorumluluklar yerine getirilecektir.

-Mesleğimizin müşteri tahakkümünden kurtarılması, müşterilerin doğrudan veya dolaylı olarak birlik, şirket ve uzman seviyesinde, hiç bir konuyu, baskı aracı yapamaması için gerekli olan iş alanlarının zenginleştirilmesi ve kanuni alt yapıların sağlamlaştırılası gibi tedbirler alınacaktır. 

-TDUB gerekli önlemleri alıp, disiplin altına aldığı sektör çalışanlarına kefil olmakla birlikte, ısrar ile sisteme uymayan üyelerine verilecek olan cezalarda tek otoritedir. Hâlihazırda, müşterilerce TDUB a danışılmaksızın şirketlere ve uzmanlara uygulanan her türlü yaptırım (kara listeye alma gibi) sektörün “bağımsız olma ” etiği ile çelişmektedir. Bu otoritenin işlerliği sağlanacaktır.

-Genel kurul seçimlerine katılımın artırılması adına, gerekli düzenlemelerin yapılarak internet üzerinden seçimlerin yapılabilmesi sağlanacaktır.

-Sektör çalışanlarının sektör iş hacmini karşıladığı saptandığı anda, sektöre yeni üye girişinin önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır.

-Değerleme uzmanlığı lisansı alımı aşamasında, tecrübe koşulunun (staj) geri getirilmesi ve ayrıca sektörde usta çırak ilişkisinin daha etki şekilde uygulanması desteklenecektir. 

-Resmi dairelerde yaşanan harç sorunları, gerekli yasal dayanakları bulunmak sureti ile ilgili mercilere yapılacak girişimler ile çözüme kavuşturulmaya çalışılacaktır.

-Yeni BDDK yönetmeliğinde, uzmana yönelik olan kazanımların takipçisi olunacak, raporlarda lisanslı uzman imzası zorunluluğu,  rapor yazım sürelerindeki düzenleme gibi diğer maddelerin uygulanması takip ciddi şekilde takip edilecektir.

-TDUB internet sitesine giren herkes, istediği ilde, değerleme yaptırabileceği uzmana kolayca ulaşabilmesi adına düzenleme yapılacaktır.

Çözüm Ortakları sorunlarına çözümler:

-Uzman odaklı bir yönetim olarak, değerleme şirketlerinin kadrolaşmalarının önüne geçilmesi için gerekli tedbirler alınacak, kadrolu personellerin ise sözleşmeli uzman olarak çalışmaları desteklenecektir. Bizler, müstakil bir meslek kanununun olmadığı şartlarda, değerleme uzmanlarının “bağımsız-tarafız-objektif” olma ilkesi ile kadrolu olma durumunun çeliştiği fikrindeyiz.

-Sözleşmeli uzmana, makul olan süre içinde ödemelerini yapmayan firmalar disiplin kurulunca uyarılacak, tekrarında, lisans iptaline kadar uzayacak yasal cezai müeyyideler uygulanacaktır.

-Firma ile çözüm ortağı arasındaki sözleşmelerde TDUB komisyonlarında karara bağlanmış ve iki tarafın eşit haklara sahip olması bağlamındaki maddelere yer verilmesi sağlanacaktır.

-Uzman odaklı bir yönetim olarak, çözüm ortağı şahıs şirketi ile Değerleme şirketine eşit mesafede olunacaktır.

-Çözüm ortağının saha koşullarında yaşadığı her türlü sıkıntı, TDUB temsilciliklerinde bulunan görevliler tarafından birlik merkezine rapor edilecek olup, daha etkin ve rahat çalışma ortamları sağlanacaktır. 

– Çözüm ortaklarının TDUB Yönetim Kurulunda yer alan sandalye sayısının artırılması için gerekli olan girişimler yapılacaktır.

-Alınamayan yol paraları vb. sorunlar için önlemler alınacaktır.

Kadrolu uzmanların sorunlarına çözümler:

 -TDUB, üyelerinin menfaatlerini koruduğu gibi, çalışma hayatlarının özel hayatlarına olumsuz etkilememesi adına gerekli adımları atacaktır. Bu bağlamda, kadrolu çalışan uzmanların, özellikle gece rapor yazmalarının veya kontrol etmelerinin engellenmesi adına, bankalarda uygulanan sistem kapama özelliği uygulamasının hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

-Kadrolu çalışan tüm değerleme uzmanlarının adlığı ücretlerin SGK ile yapılacak protokoller çerçevesinde, makul asgari bir ücretin altında olmaması sağlanacaktır. Bu ücretlerin belirlenmesi aşamasında TMMOB ve diğer meslek örgütlerinin protokolleri örnek alınacaktır.  Ücretlerin bu protokolde yer alan bedellerden az olmamasına çalışılacaktır.

-Kadrolu çalışanların emeklerinin karşılığının ücret + prim şeklinde takdir edildiği durumlarda, bu tutarların toplamının SGK ile imzalanacak olan protokolde belirlenen asgari ücretin altında olmaması takip edilecektir. TDUB, üyelerinin haklarını her şeyin üzerinde tutmakla yükümlüdür.

–Firma ile kadrolu çalışanlar arasındaki sözleşmelerde TDUB komisyonlarında karara bağlanmış ve mesleki etik, bağımsızlık, tarafsızlık ilkleri ile çelişen maddelerin olmaması adına ilgili taraflara önerilerde bulunulacaktır.

-Kadrolu uzmanların sözleşmelerinde belirtilen bölge/şehir dışında çalıştırılmaları engellenecek olup, farklı bölgelere/şehirlere gönderilmelerine mecbur kalınan durumlarda harcırah ve ek mesai ücretlerinin konu olacağı hükmü, ilgili sözleşmelerde yer almasına çalışılacaktır.  

Gayrimenkul Değerleme Şirketleri sorunlarına çözümler:

-Değerleme şirketleri arasındaki gelir dengesizliklerinin sebepleri TDUB bünyesinde bir kurulca tespit edilecek olup, bu sebeplerin, haksız rekabetten kaynaklanan durumlar var ise bunların giderilmesi konusunda tedbirler alınacaktır. 

-TDUB aidatı veren şirketin çalışanları ve ortakları ayrıca kişisel aidattan muaf tutulacaktır. Buna bağlı olarak şirket aidatları lisanslı sayısına bağlı olacaktır

-SPL nin şirketlerden çeşitli adlar altında aldığı ücretlerin önüne geçilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

-Şirketlerin kredi teminatı gibi görülmelerinin önüne geçilecek olup, bu konuda atılabilecek adımlar, tüm sektör bileşenleri ile birlikte değerlendirilecektir.

Çeşitli Kamu Kurum ve kuruluşlarında çalışan uzmanların sorunlarına çözümler:

-Sektörde faaliyet göstermeyen ancak lisansa sahip kişilerin TDUB’a kazandırılması ve mesleğimiz adına kazanımların elde edilmesine çalışılacaktır.

-Kurum çalışanlarından maksimum fayda sağlanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacak, kurumlarda TDUB üyelerinin üst mevkilere gelmesi için her türlü destek verilecektir.

-Kurumlar içerisinde Lisanslı Uzman kadrolarının açılması, üyelerin en az Kontrol Mühendisi statüsünde olması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

-Lisans Belgesini kullanarak kazanç sağlamayan üyelerimizin ödeyeceği yıllık aidat ücretleri düşük tutularak Birliğimizden ve meslekten uzaklaşmasının önüne geçilecektir.

Puanlama

 • 6
 • 10
 • 8
 • 7
 • 9
 • 8

  PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia