SPK Lisanslama sınavları hakkında yeni tebliğ

Gayrimenkul Değerleme sınavlarını kapsayan ve beklenen o tebliğ Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Resmi Gazete

Sermaye Piyasası Kurulu’nca hazırlanan “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7) ” 14 Ağustos 2014 tarih ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için Tıklayınız

lgili bölümden bir not

Sınav notları ve sınav notlarının geçerlilik esasları

MADDE 12 – (1) Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir. İlk sınav başvurusunda, ilgili sınav konularının tamamının seçilmesi zorunludur. Sınav konularından herhangi birinden alınan notun 50’nin veya aritmetik ortalamanın 60’ın altında olması halinde, izleyen sınavlarda geçerli not almak veya not yükseltmek amacıyla istenilen sınav konusunun seçilmesi mümkündür. Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir. Ancak, sınava başvurulduğu halde girilmemesi durumunda önceki not geçerliliğini korur.

(2) İlk kez girilen sınavın tarihi ile lisans almaya hak kazanılan tarih arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir. İlk kez girilen sınavın tarihinden itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 3 yıl geçen sınav konularından almış oldukları notlar dikkate alınmaz.

(3) Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olmak zorunlu değildir. Başarısız olunan sınav konularına daha sonra girilerek lisans sınavlarını tamamlamak mümkündür. Daha önce almaya hak kazanılan lisanslar dolayısıyla başarılı olunan sınav konularına, gerekli olması halinde ilgili lisansın yenileme eğitimine katılmış olmak koşuluyla, daha sonraki lisans sınavlarında tekrar girilmez, sadece fark konuların sınavları alınır. Aynı şekilde, bir lisans almaya hak kazanılmış olunmasa dahi, daha önce herhangi bir lisansı almak için girilen sınavlar sonucunda başarılı olunan sınav konularına, sınav tarihlerinden itibaren 3 yıl geçmemiş olmak koşuluyla, daha sonraki diğer lisans sınavlarında tekrar girilmez, sadece fark konuların sınavları alınır.

(4) Geniş kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları sınavında başarılı olanlar dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları sınavından da başarılı olmuş sayılır.

(5) Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, iki sınav arasında en az 60 gün olur.

Resmi Gazete Gayrimenkul Değerleme Tebliğ Yayın


Tebliğ ile birlikte yapılan değişiklikler.

Güncel dersler;

1-Gayrimenkul Değerleme Esasları, 
2-Gayrimenkul Mevzuatı, 
3-nşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi
4-Temel Finans Matematiği ve Değerleme yöntemleri ‘ dir. 

– Ayrıca Konut Değerleme lisans sınavı da bir önceki sistem gibi 2 yıllık meslek yüksek okullarına indirgenmiş…

Yeni tebliğe buradan ulaşabilirsiniz…

Spl ile yapılan görüşmede alınan bilgi şu yönde tebliğ yayınlanalı 2 saat oldu sistemi düzeltmemiz hemen mümkün olmadığından sistem düzeltildiğinde ortalamasının üstünde olanlar sınavları başarı ile tamamlamış sayılacaktır bilgisi alınmıştır.

Ancak şöyle bir problem mevcut derslerin tabloda olduğu gibi güncelleneceği mi yoksa Madde 8 ve 9 da olduğu gibi

Tıklayınız…

Değerleme Uzmanlığı Sınav Konuları

Her kafadan bir ses çıkıyor Tebliğ bile 2 farklı tablo da 4 dersten oluşuyor. Hangisi geçerli bilinmiyor… Zamanla göreceğiz…

Diğer detayları incelemek isteyenler aşağıdaki linklerden tebliğe ulaşabilirler…

Resmi Gazete Tebliğ Günü

Yayınlanan tebliğ ve içeriği

Lisans Belgesi Sonrası Tecrübe Tablosu-18 07 2014-16 00(1).pdf · 1 sürümü

Kaynak : Can YazarO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia