Tdub lisanları geçici süre ile iptal etti!!!

Mevzuatla Belirlenen Süreler İçerisinde Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine Üyelik Başvurusu Gerçekleştirmeyenlere Ait Lisansların Geçici Olarak İptali Hakkında Bilgi / 25 Şubat 2015

Tdub logo

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) Üyeliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) 8’inci maddesi ile düzenlenmiştir. Statünün 8’inci maddesi (1)’inci fıkrasında “Değerleme Uzmanları, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisansını almaya hak kazandıkları tarihten itibaren üç ay içinde Birlik tarafından belirlenen bilgi ve belgelerle birlikte Birliğe üyelik için gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdürler.” hükmü yer almaktadır. İlgili düzenleme çerçevesinde belirtilen süre içerisinde Birliğimize Üyelik başvurusu yapmayan Gayrimenkul Değerleme Lisansı sahiplerinin listesi, 18.02.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) bildirilmiştir. Kurul’un, 19.02.2015 tarih ve 4/187 sayılı toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi kapsamında ilgili kişilerin lisanslarının geçici olarak iptal edilmesine ve söz konusu kişilerin Birliğimize üyelik başvurusu yapması halinde, konunun Kurulca yeniden değerlendirilmesine karar verildiği Birliğe iletilmiştir.

Liste için Tıklayınız

Lisansları Geçici Süre İle İptal Edilen Değerleme Uzmanları

Kaynak Linki : TDUB – DuyurularO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia