Makine ve Tesis Değerleme

Makine, Tesis, Fabrika değerlemesi;

Nedir?
Nasıl yapılır?
Kime Yaptırılır?

Değerlemede, makine ve ekipmanın fiziki özellikleri ve genel kondisyonu dikkate alınır. Değerlemeye konu makinelerin kapasitesi, seri numarası, markası, modeli, imalat tarihi gibi veriler temin edilir, ekipman fotoğraflanır, fiziki özellikleri yerinde incelenir ve gerekli bilgiler tespit edildikten sonra piyasa araştırmaları yapılır. Değerlemede makine ve teçhizatların, teknolojik gelişmişlik düzeyi, farklı sektörlerde kullanılabilirlik durumları, kullanım ömrü, amortisman bedelleri (yıpranma payı) detaylandırılır ve titizlikle yapılan makine incelemeleri ve araştırmalarını müteakip değerleme raporları talep doğrultusunda farklı formatlarda hazırlanır, ilgili kurum/ kuruluşa sunulur.

Makine değerlemesi’ne

Yatırım danışmanlığı kapsamında yürütülen fizibilite çalışmalarına esas olmak üzere, yatırıma konu tesisin gayrimenkul, makine-ekipman ile demirbaşlarının bedellerinin tespiti ile yatırımdan beklenilen karlılığa ilişkin gelecek projeksiyonlarının yapılması, 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında hazırlanacak olan raporlarda kullanılmak üzere şirketlerin aktiflerinde yer alan maddi duran varlıklar ile demirbaşların güncel değerlerinin belirlenmesi,

Halka arz sürecinde olan firmaların aktiflerinde yar alan gayrimenkullerin-makineleri ile birlikte değerlerinin tespit edilerek kayıtlı değerlerin güncel hale getirilmesinde,

Kredi kullanımı karşılığında teminata konu edilecek olan fabrika, rüzgar-hidroelektrik santrali, tesislerin değerlerinin tespiti,

Kredi kullanımı karşılığında teminata konu edilecek olan fabrika, rüzgar-hidroelektrik santrali, tesislerin değerlerinin tespiti, İkinci el rayiç değerlerinin tespit edilmesine ihtiyaç duyulan durumlarda,

Sat ve geri kiralama yöntemi ile finansman yaratılması sürecinde finansal kiralama şirketlerinin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulmaktadır. 

Makine, tesis ve gayrimenkul ile birlikte makine değerlemeleri dalında güçlü bir kadroya sahip ve uzun yıllardır makine değerlemesinde hizmet veren bir firma olarak, gerek yurt içi gerekse yurt dışında UFRS’ye göre titizlikle değerleme raporlarını hazırlamaktayız. Makine, tesis ve makine ekipmanı ile birlikte değerlemenin ve konu hakkında danışmanlık hizmeti alınmasının önemi gün geçtikçe artmakta iken, yatırımcının konu ve konular hakkında detaylı araştırma yapmasını tavsiye etmekteyiz.

Makine Değerleme Raporu içeriği;

 1. Rapor Başlığı
 2. İçindekiler
 3. Raporun hazırlanma amacı
 4. Tanımlar
 5. Bağımsızlık beyanı
 6. Kısıtlama ve varsayımlar
 7. Rapora özel koşullar
 8. Makine ve parkur hakkında genel bilgi
 9. Üretim hakkında genel bilgi
 10. Makineleri bulunduğu yer hakkında genel bilgi
 11. Makinelere ilişkin belirleyici bilgiler (Burada makine adı, markası, tipi, seri numarası, imal yılı ve teknik özellikleri detaylı olarak belirtilmelidir,
 12. Makine değerleme icmal tablosu (makinelerin yeni ikame ve rayiç değerleri detaylı olarak verilmelidir,
 13. Makine fotoğrafları,
 14. Değerleme prosesinde kullanılan bilgi ve bnelgeler (muhasebe kayıtları, faturalar, fiyat teklifleri, piyasa araştırmaları vb.)

Makine değerleme raporları ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz ve bu alanda hizmet almak istiyorsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Makine değerlemesini kurumsal yaklaşım anlayışı içerisinde, müşteri odaklı olarak, profesyonel hizmet verme bilincini özümsemiş bir ekibe sahip, Türkiye genelinde bu anlayış çerçevesinde hizmet vermekte olan firmalardan talep etmeniz hızlı ve sağlıklı çözüm almanızı kolaylaştıracaktır.

SPK Lisansına sahip Makine Yüksek mühendisi ve Makine mühendisleri, inşaat mühendislerinden oluşan kadrolar değerleme raporlarını hazırlamakta olup, Tekil makine değerlemesi,Gayrimenkulu ile birlikte Makine-Tesis değerlemesi, Sigorta Kıymet takdiri raporları hazırlanması ve Risk analizi konularında da rapor hazırlanabilmektedir.

Makine değerleme raporlarının kullanıldığı diğer alanları ise: Gayrimenkulün ayrılmaz parçası niteliğindeki makine veya üretim tesisi makineleri değerlemesi, UDES’e göre gayrimenkul ve makinesi ile tesis değerlemesi,UFRS’a göre maddi duran varlık değerlemesi,Sigorta değer tespiti, Risk analizi çalışmaları,Tesis yatırımları ilerleme incelemesi, Makine parkları en etkin ve verimli kullanım analizleri, Makine Muayenesi, Enerji Tesisleri (HES-RES- BİOGAZ), Turistik tesisler, Liman ve marinalar, Gemiler-Yatlar, Kullanım hakkı değer tespiti, Fizibilite çalışmaları, Proforma fatura kontrol çalışmaları, şeklinde sıralayabiliriz.

Değerleme Raporuna Ulaşmak İçin?

Cengiz Değerleme 

Adres: Postahane mahallesi, Sungur Cad. Tuzla Vilları, No:8,
Tuzla İstanbul

GSM 1: +90 553 690 34 77
GSM 2: +90 530 884 77 77
Web: www.cengizdegerleme.com
E-mail: info@cengizdegerleme.com
E-mail: cengizdegerleme@gmail.com

  

Puanlama

 • 8
 • 9
 • 7
 • 10
 • 9
 • 8.6

  PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia