”Mehmet Benan Kılıç” TDUB Yönetim kurulu adaylığına yönelik Seçim Beyannamesini yayınlamıştır!

Değerleme sektörünün taze kana ihtiyaç duyduğu şu günlerde Lisanslı Değerleme Uzmanı Mehmet Benan KILIÇ bu uğurda kolları sıvamış durumda!

KIL; önemli adımlara yönelik beyannamesini sizlere duyurmak ve doğru anlaşılmak istiyor!

Değerli meslektaşlarım!

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı mesleğinin sorunları çığ gibi büyümektedir. Bu sorunları oturup bekleyerek çözmemiz mümkün değildir. Birileri taşın altına elini koyup bu sorunların üzerine gitmelidir.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nin (TDUB) 19.02.2017 tarihinde yapılacak olan 6.Olağanüstü Genel Kurulunda, Yönetim Kurulu Üyeliğine “değerleme kuruluşları ile tam zamanlı istihdam ilişkisi içinde olmayan değerleme uzmanları” kontenjanından aday olmuş bulunmaktayım. Özgeçmişim ve seçim beyannamem aşağıda sayın meslektaşlarımın dikkatine sunulmuştur. Yapılacak olan genel kurulumuzun yoğun katılımlı ve başarılı geçmesini temenni ediyorum.

Özgeçmişim;

1968 yılında İstanbul’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi babamın görevi nedeniyle ülkemizin çeşitli vilayetlerinde bitirdim. Lisans eğitimimi, 1990 yılında Marmara Üniversitesi İİBF’sinde “Ekonomist” ünvanı ile tamamladım. Askerliğimi, Asteğmen olarak Antakya-Yayladağ sınır bölgesinde yaptım. İş hayatımın büyük bölümü finans sektörünün güçlü kurumsal firmalarında; memur,uzman, analist,şef, müdür, bölge müdürü,genel müdür yardımcısı pozisyonlarında çalışarak geçti. 2007 yılında, EMA Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nde kadrolu olarak çalışmaya başlayarak değerleme sektörüne girdim. 2010 yılından itibaren de bağımsız değerleme uzmanı olarak çalışmaktayım. 2013 yılında, 402459 nolu Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansımı aldım. Halen, İstanbul-Kartal da faal olarak çalışmaktayım.

SEÇİM BEYANNAMESİ

Birlik özelinde:

 1.       Müstakil bir “taşınmaz değerleme” kanunumuz olması gerektiği, mevcut yönetmelik ve statülerin ihtiyaca cevap vermediğini ilk yazan ve dile getiren kişi olarak (https://www.ekspermedia.com/tasinmaz-degerleme-kanununun-gerekliligi/) sunduğum bu öneri kabul görmüş, başta meslektaşlarım arasında olmak üzere, TDUB, SPK,BDDK,TMMOB’nin kurullarında görüşülmüş, tartışılmaya başlanmıştır. Bu kanunu çıkartabilecek gücümüz olduğunu düşünüyorum. Yönetim Kurul Üyeliğine seçilmem durumunda ilk yapacağım iş bir taslak hazırlanmasını sağlayarak bunu TBBM’nde götürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak olacaktır. Bu kanun hazırladığımız şekilde kabul edilmesi halinde kamu kurum ve kuruşlarının kendi bünyelerinde komisyon kurarak yaptıkları değerleme faaliyetlerinin tamamen bağımsız değerleme şirketler eli ile yapılmasının önü açılacak ve iş sahamız genişleyecektir.
 2.       Bir vakıf kurulması birçok meslektaşım gibi benimde çok arzu ettiğim bir durumdur. Kurulacak bu vakfın bir üniversiteye sahip olması halinde yurt içinde veya yurt dışında eğitim görmüş kaliteli, nitelikli uzmanlar yetiştirebiliriz.
 3.       Seçim sistemi değişmelidir. Seçimli genel kurullar İstanbul’da yapılmakta olup maalesef katılım sadece İstanbul ve çevre illerden sağlanabilmektedir. Bu durum temsil kabiliyetinin azaltmaktadır. Seçimlerin elektronik ortamda mümkünse e-devlet şifresi üzerinden yapılarak TDUB’a kayıtlı üyelerin coğrafi engellere takılmadan oy kullanmalarını sağlayacak çalışmaları yapacağım.
 4.       SPL gibi kar amacıyla kurulmuş bir anonim şirketin, uzmanların özlük haklarını tutması ve eğitim vermesi kabul edilemez. Bu uygulama bir an önce sonlandırılmalı, özlük haklarımız TDUB tarafından tutulmalı verilecek eğitimlerinde Eğitim Akademisi tarafından verilmesi sağlanmalıdır. 

Uzman Özelinde:

 1.       Bağımsız uzmanları ve değerleme şirketleri sıkıntıya sokan belediye harçlarının, bankalar tarafından direkt olarak belediyelerin döner sermayelerine ödenerek dosya incelenmesinin yolunu açan altyapının oluşması için çalışacağım. 
 2.       SPK tebliğine göre üç yıllık tecrübe şartını sağlayamamış fakat sınavları geçerek lisans almış meslektaşlarımızın tecrübelerini arttırabilmesi için 5-10 yıl tecrübeli bir değerleme uzmanı yanında staj yapmalarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması için çalışacağım.
 3.       BDDK geçte olsa elini taşın altına sokmuş ve 12.01.2017 tarihinde yayınladığı bir yönetmelikle tabanın toparlanması için bazı hayati kararlar almıştır. Bu yönetmeliğin satır satır takipçisi olacağım. Özellikle iş teslim tarihleri, işlerin adaletli dağıtılması ve değerleme faaliyetlerinin tüm aşamalarında değerleme uzmanlarının görev alması hususuna özel önem göstereceğim.
 4.       TDUB üye aidatlarının yeterli seviyede olduğunu düşündüğümden önümüzdeki senelerde de bir artış olmaması için çalışacağım. 
 5.       Değerleme şirketlerinde kadrolu veya kontrol birimlerinde çalışan, bulundukları pozisyonlar gereği sesleri çıkmayan meslektaşlarımızın, iş yükü muhakkak suretle disipline edilmeli, maaş+prim uygulamasına son verilmelidir. Kontrol birimlerinde çalışan arkadaşlarımızın günlük rapor sonuçlandırma sayıları makul bir çizelgeye bağlanmalıdır. Bunun için yapılacak olan gerekli düzenlemelerin takipçisi olacağım. 

Mehmet Benan KILIÇ
Ekonomist-Değerleme Uzmanı
SPK Lisans No: 402459

Puanlama

 • 9
 • 7
 • 9
 • 10
 • 9
 • 8.8

  PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia