Tdub meslek için komiteler oluşturuyor

Değerlendirme Komitesi, Standartlar Komitesi ve Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi oluşturulacaktır.

Tdub Logo Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü’nün (Statü) 24, 25 ve 26’ncı maddeleri ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Mesleki Çalışma Komitelerinin Kuruluş, Çalışma ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca;

  1. Değerlendirme Komitesi,
  2. Standartlar Komitesi,
  3. Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi oluşturulacaktır.

Komitelerde görev almak isteyen üyelerimizin öz geçmişlerini, görev almak istedikleri Komiteyi belirterek, 31 Mart 2015 Salı günü mesai bitimine kadar info@tdub.org.tr e-posta adresine göndermeleri veya (216) 688 4446 numaralı faksa fakslamaları gerekmektedir.

Değerlendirme Komitesi

Değerlendirme Komitesi, Birlik üyeleri arasında veya Birlik üyeleri ile müşterileri arasında değerleme hizmetleri konusunda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak, itiraza konu değerleme raporları ile disiplin komitesinin görev alanına girmeyen ve mesleğin icrasına ilişkin konularda Birlik üyelerine ilişkin şikâyetleri değerlendirmek, Kurul ya da yönetim kurulu tarafından tevdi edilen kalite kontrol ve denetim görevini gerçekleştirerek sonucu hakkında ilgilileri bilgilendirmek üzere yönetim kurulunca oluşturulur.

Değerlendirme Komitesi Üyeleri, Birliğin tam zamanlı personeli olup, komite üyelerine, yaptıkları görev karşılığında yönetim kurulu tarafından belirlenen ücret ödenecektir.

Statünün ilgili maddesi uyarınca Değerlendirme Komitesi Üyeleri, görev yaptıkları süre içinde, herhangi bir değerleme kuruluşunda ortak veya çalışan olamayacakları gibi, hiçbir surette değerleme faaliyetinde de bulunamayacaklardır.

Değerlendirme Komitesi üyelerinin, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının Birlik üyesi değerleme uzmanı olması zorunludur.

Standartlar Komitesi

Standartlar komitesi, değerleme mesleğinde belli kalitede faaliyet gösterilmesini temin etmek üzere mesleğe ilişkin genel kabul görmüş standartlar oluşturmak ve bu standartları güncellemek ile görevlidir.

Komite üyeleri Birlik üyeleri arasından, yönetim kurulu tarafından atanır, yaptıkları görev karşılığında yönetim kurulunca belirlenen ücret ödenir.

Komite üyeleri iki yıl süreyle görev yapar. Süresi dolanların yeniden atanması mümkündür.

Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi

Mesleki Eğitim ve Araştırma Komitesi, Üyelerin meslekte ilerlemesi için gereken kişisel gelişim ve eğitimin sağlanabilmesi amacıyla kurallar, prosedürler ve yöntemler belirler. Bu komite ayrıca, değerleme mesleğinin ilgi alanına giren tüm konularda araştırma yapılmasını sağlar.

Komite, Birlik tarafından verilecek eğitimlerden ve Birliğin gerçek kişi üyelerinin mesleki gelişiminin arttırılması ile görevlidir. Komite ayrıca Birlik üyelerinin ilettiği değerleme raporları üzerinden analiz ve veri üretim çalışmaları yürütür. Sektörün ihtiyaç duyacağı konularda yazılı ve görsel yayınlar hazırlar.

Komite üyeleri Birlik üyeleri arasından, yönetim kurulu tarafından atanır, yaptıkları görev karşılığında yönetim kurulunca belirlenen ücret ödenir.

Komite üyeleri iki yıl süreyle görev yapar. Süresi dolanların yeniden atanması mümkündür.

Komitelerde Görev Alacak Kişilerde Aranacak Şartlar

  1. Komiteler nezdinde görev alacak Komite üyelerinin gayrimenkul değerleme, sermaye piyasaları, finans, bankacılık, tapu ve kadastro, hukuk, şehir plancılığı, mühendislik, genel yönetim, iktisat, işletme, idari ve mali işler, muhasebe alanlarında en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir.
  2. Birliğe karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmemiş Birlik üyeleri ile son iki yıl içerisinde Birliğin disiplin hükümleri çerçevesinde disiplin cezası almış olanlar komitelere üye olarak atanamazlar.
  3. Değerlendirme Komitesi üyeleri, doğrudan veya dolaylı olarak kendilerini, üstsoyundan ve altsoyundan biriyle, eşi ve üçüncü derece dâhil kan ve kayın hısımlarını ilgilendiren kararların alınmasında toplantılara katılamaz ve oy kullanamazlar.


O bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia