Proje Bir Bütündür / Arşiv görevlilerini ilgilendiriyor

Kat irtifakına esas mimari proje

Tapu ve Belediyelerde Değerleme uzmanları rutin problemleri 10 sene önce de yaşadılar, yaşıyorlar ve yaşamaya devam edecekler.

Değerleme uzmanı arşivin kapısından girmesi ile işte bir iş yükü daha diye bakılır. Devlet memurları içinde, devlet malının deniz olduğunun düşünen ve çalıştığı alana saygısı, gücü olmayan arşiv memurlarını konu ediyoruz bugün.

Mesleğini hakkı ile yapan yüzlerce Tapu / Belediye arşiv memurunu saygıyla selamlayarak konumuza başlıyoruz…

Resmi kurumların kapılarından içeri girer ve çalışmalara başlamak için düzensiz olan devlet daireleri ve belediyelerin sistemi ne ise ona göre hareket edersin. Tek düzen yoktur. A belediyesi yukarıdan aşağı yorarken, B belediyesi aşağıdan yukarı yorar eksperi. Tapuda ise sistemler aynı şekilde hep farklıdır. Birbirlerini bulmuş ve aynı sistemde çalışan belediyeler İstanbul Avcılar ve Zeytinburnu Tapu müdürlükleridir. Kendilerini kutluyoruz. Birbirlerinden haberleri bile olmadan büyük bir devrimi gerçekleştirdi bu tapu müdürlükleri. Yada arşiv memurları diyelim…

Avcılar ve Zeytinburnu tapu müdürlüklerinde alınan Takbis belgeleri itibari ile oturdukları yerden Tapu Müdürlüklerinin sisteminden projeyi hazır eder ve başka hiçbir işe karışmazlar. Doğru olan da budur. Bir çok arşivde onu çekme, bunu çekme, bu kadar fazla neden çekiyorsun, sadece kendi katını çek, onu çek, bunu çek, diye devam eder bu serüven…

İşte bu sorunlara son noktayı koymak istiyoruz.

Proje bir bütündür abiler, kapağından başlar, kat irtifak listesine, vaziyet planına, alan ve inşaat hesaplarına, ortak alan katlarına, giriş ve normal katlarına, cephe ve kesitlerine kadar baştan sona bir bütündür.

Yönetmelikler farklı konuşur. Masa başında oturmuşların oluşturduğu yönetmeliğe göre projenin her yerini fotoğraflayamazmışız. Konu şu ki, projenin tamamını inceleme ve projenin tamamının fotoğraflama işleminin tarafımızca doğru olduğunu savunuyoruz…

Bodrum kat yapılırken, normal katın havada asılı kalmasını bekleyemezsiniz.

Tekniğe göre böyle olanın, yönetmeliklere göre de böyle olması gerekmektedir.

Proje inceleme işlemini tek tek anlatalım;

Proje Kapağı

1.1 mimari proje kapak

Proje kapağında ağırlıklı olarak bir eksper, ada/parsel gibi kontroller, mimari projenin tarihi, projenin numarası, ilgili onayları gibi kontrolleri yapmaktadır.

1.2 mimari proje kat liste

Bağımsız bölüm listesinde katlara olan dağılım, bağımsız bölüm numaraları ve ilgili bağımsız bölümlerin arsa payları kontrolleri yapılmaktadır.

1.3 mimari proje vaziyet

Vaziyet Planında ilgili bağlantısı olan ada parsel bilgisi dahilinde parselin bulunduğu konum, parsel üstü oturumu, kot numaraları, girişe verilen kot numarası, bina girişinin kot numarası yada işaretleme ile işaretlenmesi, blok ise blok tespiti gibi işlemler yapılmaktadır.

1.4 2.mimari proje bodrum

2.bodrum kat örnek bir kat gibi düşünürsek genel anlamda 12,50, 15,50, 18,50 gibi yapılarda ortak alan olarak yer almaktadırlar. Bu katları inceleyerek bağımsız bölümlere ait olan kısımlar var ise tespiti, yada ortak bölümlerin bilgisi alınmaktadır.

1.5 mimari proje 1.bodum

1.Bodrum Kat : Katlar bütünü incelemesi yapılınca tüm katlarda ne olduğunun bilgisi, nerede ne konumda detay bilgisini verebilmek için incelenmesi gerekilen bilgiler ile en düşük ve ortak alan gibi katlardan yukarı doğru yapılan incelemenin devamı olarak bakılır.

1.6 mimari proje zemin kat

Zemin Kat : Bina girişleri, çıkışları ve bağlantı noktaları incelenmek için ilgili katlar incelenir.

1.7 mimari proje  normal kat

Normal katlar : Ekspertiz işleminin yapılacağı taşınmazın yada bağımsız bölümün normal katta olduğu varsayımı ile işlem yapacak veya anlatacak olursak; X taşınmazın bina girişine göre 2.normal katta sol konumda 5 no’lu bağımsız bölüm olduğunun tespiti işlemi gibi sonuçlandırılmaktadır. Normal katta olmasa bile taşınmazımız incelenmesi gerekmektedir.

1.8 mimari proje  cephe

Cephe ; Cephelerde genel de numaralandırma %50 oranındadır. Ülkemizde kat irtifak kurulumu doğru yapılmadığından cephe numaralandırma işleminden kaçınılır. Ancak kat planında mevcut olan taşınmazın cephe numaralandırmasında da birbirini tutması gerekmektedir. Bu nedenle cephelerde incelenmelidir. Ayrıca gabari (Hmax), ve kot numaraları ile bina girişi tespiti işleminin en önemli merkezidir. Çoğu zaman acemi eksperler, örneğin ayrık nizam bir binada, bina girişinin işaretlenmediği gibi problemler ile değerleme raporunu olumsuz sonuçlandırabilir yada olumsuz bir etken olarak ekleyebilirler. Ancak bina girişleri kot numarası ile vaziyet karşılaştırılarak bu işlem sonuca erdirilebilir. Yani cephe en önemli işlemlerden birisidir.

2.1 mimari proje  kesit

Kesit ; Cephe olmayan projelerinde varlığından haberdarız. Plan görünümü ve cephe detayına eriştiğimiz bu çizim alanında, yön olarak verecek olursak, kuzey yönünden kat planı ve dış görünümün çıplak halini yansıtır mühendisler. Bir diğer yandan ise gabari kontrolü ile kot tespitleri yapılabilir.

Sonuç itibari ile ey yorgun arşiv görevlileri biz, sizlerin aynı dosyayı birden fazla kez çıkartıp geri yerleştirmesindeki stresi yaşayabiliyor yada hissedebiliyoruz. Biliyoruz ki 50 kişinin toplandığı bir merkez olup yüklem noktası gibi her şeyin sizlerden beklendiğini de biliyoruz…

Ancak;
– Ekspere, hangi katın incelenmesi yada fotoğraflanması işlemine,ne yönetmelik karışabilir nede herhangi bir kişi…
– Eksperin incelemek istediği bir bölüm var ise illaki bir bildiği vardır….
– Biraz daha sağduyulu yada özverili olmak gerek eksperlere…
– Yapmak istedikleri tek şey kat irtifakına esas mimari projeyi inceleyip, kimseyi rahatsız etmeden geldiği gibi gitmektir…
– Şunu çok iyi biliyoruz bir çok arşiv görevlisi projelerden anlamaz, memurlar kat irtifakını bile karambole kurarlar, bu konularda uzaman olan yetkililere ise karışmaya çalışırlar…

Tek şikayetimiz müdahale edilmemesidir.
– Ekspere hızlı olması, acele etmesi, sırada bekleyenlerin olduğunu söylemesi gibi hareketler dışında;  o katı çekemezsin ” ” sadece kendi katını çek ” gibi cümleyi kurmaya kimsenin hakkı olmadığını savunuyoruz. Kimsenin karışamaması gerektiğini düşünüyoruz…

Yazı sonrası umarım değerleme uzmanlarına yani kısa adı ile eksperlere biraz daha makul davranışlar sergilenir…O bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia