Perpa Ticaret Merkezinde belirsizlik…

Perpa Ticaret Merkezi

Türkiye’nin en güçlü iş potansiyeline sahip ve en büyük ticaret merkezlerinden bir tanesi olan Perpa Ticaret Merkezi için değerleme uzmanları herhangi bir resmi inceleme yapamamaktadır.

Perpa Ticaret Merkezi için değerleme raporu; yönetimde yer alan ruhsat fotokopisi ve kat planlarını gösterir numara yazılı bir defter içi bilgiye istinaden hazırlanmaktadır. Tarafınıza bir yer gösterilir. Ölçer biçer tespitleri gerçekleştirir, dışsal incelemeler ve diğer gerekli tüm araştırmaları yaparız ve ilgili incelemeler yapıldıktan sonra bu şekilde rapor yazarız…

Değerleme raporları için yapılan incelemelerden bir kaçı içerisinde ilk sırayı alan 2 işlem mevcuttur bunlardan;
– biri tapu müdürlüğünde yer alan kat irtifakına esas mimari projeyi incelemek,
– bir diğeri ise belediyelerin imar arşivlerinde yer alan işlem dosyasını incelemektir.

Ancak Perpa Ticaret Merkezi ile ilgili Belediye ve Tapu müdürlüğünde herhangi bir inceleme yapılamamaktadır. Elinizde tapu örneği ile gidip bilgi istediğinizde size site yönetimi işaret ediliyor. Tapu müdürlüğünde bulunan kat irtifak projesinin artık milyonlarca kez incelenmesinden dolayı yırtılıp parçalandığı, belediye dosyasının da bir şekilde gösterilmediği bilinmektedir.

Herhangi bir resmi inceleme gerçekleştirilemeyen bu yapıda ezberlenen, 13.katta yönetimden ruhsat fotokopisini almak ve hazırlanmış kat planlarını gösterir basit çizelge ile üzerileri numaralandırılmış defteri görmektir. Ekspertiz esnasında size gösterilen ve yerinde yazan numaralandırmayı tapu numarası olarak kabul edip değer belirtmektir.

Gayrimenkul Değerleme işlemlerine göre rapor sonuç cümlesi şöyle olmalıdır; ” Söz konusu taşınmaza ait belediye ve tapu incelemelerinde herhangi bir evrak, mimari proje yada kat irtifak projesine ulaşılamamıştır. ” denilip yalnızca tarafımıza gösterilen bıdı bıdı taşınmazın mevcut durum değeri belirtilmiştir gibi yasal değerden kaçınmak gerekmektedir. Bu cümle tamamı ile banka raporlarına istinaden hazırlanan şartnameler gereği yapılmalıdır. Ancak tüm bankalar ve değerleme şirketleri bu merkezin projesine ve yasal prosedürüne uygun olduğunu bildiğinden değerleme çalışmasını yasal olarak kabul edip işlemleri takip etmektedirler.

Umarız yönetim bu konuda bir çalışma gerçekleştirir.
Tapu müdürlüğünde yer alması gereken kat irtifakına esas mimari projesi işlemi olarak her kata ait planların tapu müdürlüğüne sıralı ve ayrı ayrı hazırlatılıp tapu müdürlüğüne sunulması ve onaylatılması sureti ile kat irtifak projesinin varlığı oluşturulmalıdır. Bu işlemin mantığı ise bir daha projenin yırtılmaması işlemidir. Umarız belediye tarafında da değerleme uzmanlarına sunulabilecek belediye işlem dosyasını hazırlatma konusunda adım atarlar.

Evraksız ekspertiz işlemlerini önlemek ve bina dahilinde yer alan mülk sahiplerinin haklarını korumak için bu görev ticaret merkezinin asli görevidir. Çok geç olmadan çalışmalara başlanılması da her geçen gün yapılan değerleme raporlarına bir belge kazandıracaktır…

Puanlama

  • 8
  • 8
  • 8
  • 7
  • 6
  • 7.4

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia