Rant vergisinin devreye gireceği günün belirlenmesi ile gözler değerleme sektörüne çevrildi!!!

Hükümetin Reform eylem planını açıklandı. Buna göre kamuoyunda rant vergisi olarak anılan ve imar değişikliği ile ortaya çıkacak değer artışından kamunun pay almasını öngören düzenleme Mart ayında çıkıyor. Bu vergilerden başta emlak sektörü olmak üzere kim, nasıl etkilenecek?

Rant vergisi

Haksız gelir paylaşımını önlüyor

Rant; arazinin arsa haline getirilmesi, imara geçirilmesi ya da mevcut imara geçirilmiş yerin imarının artırılması sonucunda toprak sahiplerinin zahmete katlanmadan gelir elde etmesidir. Özellikle şehirleşme sürecinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları yapıldığında arsa ve araziler değerlenmekte, buralara imar verildiği zaman rant ortaya çıkmaktadır. Buradaki katma değeri yaratan kamu, kamu kuruluşları ya da belediyeler olduğu için rant sadece elde edenin hakkı değildir. Rant vergisi, haksız gelir paylaşımını önleyen bir vergi mekanizmasıdır’’ dedi.

Mevcut emlak sahipleri etkilenmeyecek

Mevcut emlak sahiplerinin bu durumdan etkilenmeyeceklerini söyleyen yetkililer, rant alınabilmesi için arazinin arsaya dönüşmesi yani imar geçirmesi ya da mevcut olan bir arsa ya da binanın imar durumunun artırılması gerektiğini; kamunun bu rantı sadece arsaya dönüşen topraktan alacağını, mevcut emlak sahiplerinin bu durumdan etkilenmeyeceklerini kaydetti.

Rant vergisi gayrimenkul sektörünü etkilemeyecek

Gayrimenkul sektörünün hızının kesilmeyeceğini belirten yetkililer sözlerine şöyle devam etti: ‘‘Rant vergisinde sadece hak elde etmeden oluşan rantın hakkaniyetle paylaşılması için kamunun da bundan pay alması lazım. Bundan dolayı inşaat ve gayrimenkul sektörünün önünün kesilmesi söz konusu değil. Rantın tarafı, arsanın sahibidir, müteahhit değildir. Eğer müteahhit buraya inşaat yapıyorsa aldığı verdiği bir şey olamaz. Bu yüzden emlak fiyatlarının da artmayacağı kanaatindeyim.’’

Büyümeye katkı sağlayacak

Yetkililer; 1985’li yıllarda gayrimenkul kıymet artış vergisinin Özal döneminde kaldırıldığını, şu anda bu verginin tekrar konulmasını çok doğru bulduğunu; şehirleşme, nüfus artışı, yenilenme ve kentsel dönüşüm gibi nedenlerden dolayı en fazla gelir üreten sektörün gayrimenkul olduğunu, rant vergisiyle toplumsal fayda üretmek adına çok önemli bir gelir kaynağı oluşabileceğini ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

‘El terazi göz nizam’ ve ’etse etse yöntemi’ ile rayiç değerler belirleniyor !!!

Emlak vergisinin değerlemesini yanlış bulduğunu söyleyen yetkililer: ‘‘Emlak vergisi her 4 yılda bir belediyeler tarafından asgari arsanın vergi değeri ve binanın kalitesine göre inşaat değerlerinin toplamından oluşuyor. Burada binanın nasıl yapıldığı konusundaki değerleme doğru ama arsa değerlemesi son derece ilkel bir yöntemle yapılıyor‘‘ diye belirtti…

Belediyenin ilgili birimi rakamları hazırlayıp komisyona imza attırıyor. Artışları el terazi göz nizam ve etse etse yöntemi belirliyor. Son derece yanlış, tutarsız ve ilkel bir saptama oluyor.

Okmeydanı İmar Plan ve Uygulamss

Direkt olarak sektör ile ilgili olan kısmı ise aynen şöyledir;

Günümüzde çok değerli gayrimenkul değerleme uzmanları ve şirketleri oluştu. Bu rakamların bu şirketler aracılığıyla belirlenmesi gerekir. Hatta bir tanesinin değil birden fazlasının yaptığının ortalamasının alınması gerekir. Rant vergisinde, rant oluşmadan önceki değerle, rant oluştuğu zamanki değeri söz konusu taşınmaz satıldığında ya da inşaat yapılmak üzere ruhsat alındığında oluşacak farkın vergisi saptanmalıdır. Var olan vergi sisteminde bir arazi arsaya dönüştüğü zaman belediyeler yüzde 40’ını kendisi alıyor, yüzde 60’ı üzerinden imar veriliyor. Bir taraftan %40’ını alırken, diğer taraftan rant oluştu diye yüzde 50’sini de alırlarsa oluşan rantın tamamını devlet almış olur. Burada ölçülü davranmak lazım.Yapılacak yeni düzenlemede bu konunun da dikkate alınması gerekiyor.

Arsa Üretimi Arsadan Gelir Sağlamak

Adı üstünde Rant vergisi, Kime göre, Neye göre…

Devletin tapu ve İnşaat vergilerinden aldığı adına vergi denmiş harrrçların bedelinin haddi hesabı bulunmazken bir de üstüne imar artışı vergisi oluşturuluyor…

Bu vergi düzenlemesi ile imar artışları kime ve neye göre artış gösterecek. Bölgeye ve şehir planlamasına göre mi? yoksa vergi ihtiyacına göre mi? yapılacak bu imar artışları, onu da zaman ve ahlak durumumuz gösterecek…

Puanlama

  • 7
  • 9
  • 9
  • 6
  • 5
  • 7.2

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia