SPK Sınavlarına kaç kez üst üste girince notlar siliniyor ve yeniden girilmesi gerekiyor.

Sınav Notları ve Geçerliliği

SPL Duyuru

Sınavlarda başarılı sayılmak için;

  1. Sınav konularının her birinden alınan notun 100 üzerinden en az 50 olması,
  2. Alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları alt konu başlıkları yayımlanmıştır

Yapılacak ilk sınav başvurusunda sınav konularının tamamının seçilmesi zorunludur. Bu zorunluluk, daha sonra girilen sınav başvurularında bulunmamaktadır. İzleyen sınavlarda geçerli not almak veya not yükseltmek amacıyla istenilen sınav konusunun seçilmesi mümkündür. Sınavlarda başarısız olanların, yeniden girecekleri sınav sayısında herhangi bir sınırlama yoktur Ancak, iki sınav arasında en az 60 gün olmalıdır.  Not yükseltmek amacıyla girilen sınavlarda en son alınan not geçerlidir. Sınava başvurulduğu halde girilmemesi durumunda önceki not geçerliliğini korur.

İlk kez girilen sınavın tarihi ile lisans almaya hak kazanılan tarih arasında azami 3 yıl olması gerekmektedir. İlk kez girilen sınavın tarihinden itibaren 3 yıl geçtiği halde lisans almaya hak kazanamayan adayların, üzerinden 3 yıl geçen sınav konularından almış oldukları notlar dikkate alınmaz.

Bir lisansı almak amacıyla girilmesi gerekli sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olmak zorunlu değildir. Başarısız olunan sınav konularına daha sonra girilerek lisans sınavlarını tamamlamak mümkündür.

“Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” sınavından başarılı olanlar “Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları” sınavından da başarılı olmuş sayılır.

Puanlama

  • 5
  • 7
  • 8
  • 4
  • 7
  • 6.2

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia