SPL – Sermaye piyasası lisanslama sicil ve eğitim kuruluşu A.Ş

SPL - Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Logo

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) sermaye piyasası alanında faaliyet gösterecek kuruluşlar ile sermaye piyasası kurumlarının yönetici ve diğer çalışanlarının mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek için lisanslama sınavları yapmak, ilgili ihtisas alanları itibariyle mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermek, eğitim programları düzenlemek, sermaye piyasası çalışanlarının lisanslarını tutmak amacıyla kurulmuştur.

SPL, sermaye piyasasında yer alan borsalar, takas, saklama ve kayıt kuruluşları ile bazı mesleki çatı örgütlerinin ortak olarak geniş katlımla temsil edildiği bir eğitim kurumudur. SPL, ülkemizde başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere diğer kuruluşların da katkısıyla yürütülen finansal okuryazarlığın geliştirilmesi gibi konularda da aktif görevler üstlenmektedir.

Sermaye piyasalarında eğitim, sınav ve lisans süreçleri düzenlemelerinin asıl amaçları yatırımcıların korunması, doğru bilgiye doğru kaynaklardan erişilmesinin sağlanması ve bunlar yapılırken de sermaye piyasası kuruluşlarında çalışanlarının mesleki donanımını güçlendirmek ve güvenilirliği artırmaktır. Bu nedenle ülkemiz sermaye piyasasında yatırım yapan veya yatırım yapmayı düşünenlerin genel olarak lisans belgesi düzenlemelerine dair bilgi sahibi olmaları ve işlemlerinin lisanslı kişilerce yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi büyük önem taşımaktadır. Yatırım yapan ve yapmayı düşünen kişiler işlem anında ilgili sermaye piyasası profesyonellerinden, işlem yapılan kuruluşlardan doğrudan bilgi talep edilebileceği gibi SPL’ye başvurarak da gerekli bilgileri temin edebileceklerdir.

Kaynak  : SPLO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia