Tag: , ,

Eksperin kanaatini bitirdiler

Konuya sebebi ziyaretimiz artık hiç bir vasfın değerlemede, uzman açısından kalmamış olması… Gayrimenkul Değerleme...

750.000 mi dedi! 700.000.,-TL yazar geçersin.

Evet tuhaf bir konu başlığı ama sebebi şudur. X bir tapuda eksperlerin sırası ile proje için bekledikleri bir zamanda X bir...