Tag: , ,

Tarihin en güzel banka Selfie işlemi :=)

Son dönemde bazı bankalar ilgili Gayrimenkule kimin gittiğini tespit etmeye yönelik çalışmalar başlatırken buna en güzel mesaj...