Tag: , ,

Şifahi İmar bilgisi, yaşanan sorun ve somut örneği ” Bakırköy Belediyesi ”

İmar durumu : basit bir dil ile hali hazırda boş bir parsel olarak düşündüğümüzde planları tamamlanmış DOP kesintileri...

Kent Rehberleri / İmar durumları

İstanbul ilçe Belediyeleri, Kent Rehberleri ve İmar durumları Ancak bir problem bulunmaktadır. Problem ise şudur; bazı...

Gaziosmanpaşa Belediyesi yeni kent rehberi ve imar durumu

İstanbul / Gaziosmanpaşa Belediyesi ‘ nin olumsuz sistemi tümüyle değişmiştir. Kent rehberi ve İmar Durum sayfaları pratik...

Bahçelievler Kent Rehberi ve İmar durum sorgulama sistemi

Uzun bir direnişin sonunda Bahçelievler Belediyesi de bu inadına yenilerek Kent Rehberini açmıştır. Ayrıca bu rehber...