Tag: , ,

Değerleme Uzmanları Komitesi Belirlenmiştir.

Değerleme Uzmanları Komitesi; Başkan, Başkan Yardımcısı, Üyeler, Yedek Üyeler olarak belirlenmiştir. Türkiye Değerleme...