Tag: , ,

Konut kredilerinin milli gelire oranı ne olacak?

Lisanslı Değerleme Uzmanı Deniz Şahinkaya, konut kredilerinin 2018’de gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranına ilişkin bir...