Tag: , ,

2018 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

2018 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Resmi Gazetede Yayımlanmıştır! Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında...