Tag: , ,

Tapu Ders Notları – 3. Bölüm

Taşınmazların Tapu Kütüğüne Kaydedilmesi *Tapu siciline taşınmaz olarak şunlar kaydedilir: 1. Arazi, 2. Taşınmazlar üzerindeki...

Tapu Ders Notları – 2.Bölüm

Paydaşların Giderlere Katlanma Yükümlülüğü Paylı mülkiyetten doğan veya paylı malı ilgilendiren yönetim giderleri, vergiler...