Tag: , ,

Tapu terkin işlemleri artık elektronik ortamda

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı ile T.C Ziraat Bankası A.Ş arasında ipotek terkin taleplerinin...