Tag: , ,

Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi sona erdi

Tarım arazilerinin toplulaştırılmasını öngören Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik...