Tag: , ,

Uluslararası Değerleme Standartları ve Gelir İndirgeme Yaklaşımı

Bu yaklaşım değerlemesi yapılan mülke ait gelir ve harcama verilerini dikkate alır ve indirgeme yöntemi ile değer tahmini yapar....