Tag: , , , ,

Bir Eksper “Tiz” in Not Defterinden

Bir Eksper”Tiz”in Not Defterinden Müessesemiz yirmi dört saat açıktır abiler!!! Bize hayat haramdır abiler!!! Bir şarkı...