Tdub, Asgari Ücret Tarifesi görüşleri akabinde SPK’ya sunuma hazırlanıyor.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği SPK’ya sunuma hazırlanıyor.

Tdub logo

Gayrimenkul Değerleme sektörü için bankalara yapılacak olan değerleme çalışmaları karşılığında, alınacak asgari tutarların belirlenme çalışmaları neticesinde, değerleme uzmanlarından görüş toplayan TDUB, ücretleri bu görüşler doğrultusunda hazırlayıp Sermaye Piyasası Kurulu’na ilgili sunum için hazırlama aşamasına geçmiştir.

İlgili duyuru aşağıdaki gibidir;

Sayın Üyemiz,

18.09.2015 tarihli duyurumuza istinaden, Birliğimizin 2016 yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları(Asgari Ücret Tarifesi) hakkında hazırlayacağı görüşe temel teşkil etmek üzere, 2015 yılı ücret tarifesi ve uygulaması hakkında karşılaşılan sorun ve sıkıntıların giderilmesi yönünde Üyelerimizden görüş talep edilmiştir.

Asgari Ücret Tarifesi, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76 ıncı maddesinin 6’ıncı fıkrasında düzenlendiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmekte ve yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.

MADDE 76 – …………….

(6) “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlerin tutarlarına ve sınırlarına ilişkin esaslar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinin görüşü alınarak her yıl Kurul tarafından belirlenir. Kurul tarafından belirlenen yıllık asgari ücret tarifesi Resmî Gazete’de yayımlanır.

Üyelerimizin ilettiği görüş ve öneriler Yönetim Kurulumuza iletilmiştir. Birliğe ulaşan görüş ve öneriler, Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmek sureti ile Birliğimiz görüşü oluşturulacak ve Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilecektir. Değerli görüşlerini iletmek sureti ile katkıda bulunan Üyelerimize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Bu duyuru sonrasında Lisanslı Gayrimenkul Değerleme uzmanları ve şirketleri düşünmeye başlar.

Şaşıracak mıyız diye…

Tabi ki şaşırmayacağını bilen değerleme uzmanları yakın zamanda bunda yaklaşık 34 gün sonra tahminlerini doğrulayacaktır.

TDUB kurulumu sonrasında Sektör zam almaya başlamıştır. Bu konuda hakkının hakkı teslim edilir. Ancak geri kalmışlığı bir türlü toparlayamadığımız bu sektörde halen bankalar vatandaşın cebinden, sektörün ve uzmanların ismini beyan ederek fazla fazla ücretler talep etmektedirler.

Emeğin adı altında bu emeğin zaten teslim edilmediğini düşünürsek, ve bu emeği sunanların değilde bu emeğin üstünü hak olarak beyan eden bankalar, rapor ücreti ve masraflarının üstünde bedelleri talep edip her iki tarafında hakkına girmektedir. Her zaman olduğu gibi bekliyoruz !!!

Puanlama

  • 3
  • 2
  • 2
  • 3
  • 5
  • 3

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia