Anket sonucuna göre ”TDUB” eğitim akademisi kurdu.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Eğitim Akademisi Kuruldu.

Tdub Logo Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Birebir Duyuru metni ;

200’e yakın alt sektör ve bileşen ile etkileşimi bulunan gayrimenkul sektörü, özellikle son yıllarda ülke ekonomisinin lokomotifi konumundadır. Taşınmaz tanımına giren temel işlevlerin yanı sıra güvenilir bir yatırım alanı, günümüzün finansal araç ve enstrümanlarının gözde kaynakları arasındadır. Bu niteliği ile özel bir alan konumunda olan gayrimenkul sektörü, gerek paydaşları gerekse tüm alt sektörleri ile yoğun etkileşimde bulunmakta, sürekli büyümekte, genişlemekte ve gelişmektedir.

Tüm ekonomik süreçler ve sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektörünün de ana odağını insan unsuru oluşturmaktadır. Bu açıdan gayrimenkul sektörü, insan kaynağı konu başlığında değerlendirildiğinde, sektöre paralel olarak insan kaynağı ihtiyacının da kalitatif ve kantitatif artış gösterdiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu noktada sektörün insan kaynağına yapılacak yatırımın, sektörel gelişimi ve sürdürülebilir bir büyümeyi beraberinde getireceği gibi, sonuçların sektörel çıktıların kalitesine de yansıyacağı görülmektedir.

Bu tespitten hareketle başta değerleme mesleği olmak üzere geniş anlamda gayrimenkul sektörü paydaşları insan kaynağının; bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesini artıracak, mesleki yenilik ve gelişmelerden haber alma ve uyum süreçlerini kısaltacak, sektöre dâhil olacak kişileri mesleki anlamda hazırlayacak ve kişisel gelişim süreçlerine yön verebilecek seviyede eğitimler düzenleyecek bir organizasyonun oluşturulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Birliğimiz Üyesi Değerleme Kuruluşları ve Değerleme Uzmanları, gayrimenkul sektörünün dinamiklerini belirleyen en önemli paydaşlarındandır. Birliğimiz, gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve Statüsünde belirlenen amaç ve görevlerinden, gerekse gayrimenkul sektöründeki konumundan hareketle yukarıda belirtilen amaç ve nitelikte eğitimleri düzenlemeye yetkin ve hazırdır.

Bu amaçla, Birliğimiz projeleri arasında yer alan, Türkiye Değerleme Uzmanları Eğitim Akademisi kurulmuştur.

Eğitim Akademisi, mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra, kurumsal eğitimlerin de düzenleneceği bir platform niteliğindedir.

Eğitim Akademisi, gayrimenkul sektörüne yönelik araştırma ve analizler yapılması, raporlar hazırlanması ve yayımlanması, bilginin biriktirilmesi ve aktarılması, süreli yayınların hazırlanması faaliyetlerinde bulunacaktır.

Eğitim Akademisinin, eğitimler ile ilgili vizyon ve stratejileri, 01 Aralık 2014-18 Aralık 2014 tarihleri arasında, gayrimenkul sektörü eğitim algı ve ihtiyacının tespitine yönelik anket çalışması ışığında belirlenmiştir. Gayrimenkul sektörü paydaşları içerisinde 9.079 katılımcı arasından 1.534 katılımcının görüşlerini bildirdiği anket çalışması sonuçlarından hareketle, sektördeki eğitim talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik aşağıda belirtilen alanlarda eğitimler planlanacaktır:

Mesleki Gelişim Eğitimleri;

Anket sonuçları, şirketlerin, rekabet ortamındaki asıl gücün; çalışanların geliştirilmesi ile teknolojinin daha etkin kullanılması ve öğrenen organizasyonlar yaratmaktan geçtiğini kavradıklarını göstermektedir. Sektör insan kaynağını oluşturan bireysel anket katılımcılarının eğilimi de bu yöndedir.

Gayrimenkul Hukuku,

Mesleki Mevzuatı,

Değerleme

İnşaat, Yapı Malzemeleri ve Mimari

Proje Geliştirme

Gayrimenkul Ekonomisi ve Finansmanı

Kentsel Dönüşüm

Gelir Getirici Mülklerin Analizi

Uluslararası Değerleme Standartları

Gayrimenkul Bilgi ve Belgelerinin Yorumlanması

Gayrimenkul Okur/Yazarlığı

Gayrimenkul Yönetimi

Kişisel Gelişim Eğitimleri;

Mesleki bilgilerin yanı sıra kişisel gelişim eğitimleri ile meslektaşların geniş vizyonlu, çok yönlü olabilmesi ana amaçlarımızdandır. Sektör çalışanları donanımının artması, doğru orantılı olarak mesleğin ve sektörün donanımını da arttıracaktır. Geniş vizyonlu, çok yönlü çalışanlar, mikro düzeyde öğrenen organizasyonlar oluşturacak ve sektörün, günün gereklerine uyum sağlamasında ve kendini yenileme hızını artırmasında etkin rol oynayacaktır..

İletişim Becerileri

Mesleki İngilizce

Temel Bilgisayar Eğitimi (Ofis Programları)

Proje Yönetimi

Kurumsal Eğitimler;

Kurumsal öğrenme süreçlerinin içselleştirilmesi, aynı dili konuşan kurumlar yaratılabilmesi amacı ile kurumlara özel, talep edilen konularda özel eğitim programları düzenlenecektir.

Yönetici geliştirme programları (Orta ve üst kademe yöneticiler)

Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimi;

Daha önceki dönemlerde Birliğimiz tarafından düzenlenen  ‘Sermaye Piyasaları Lisanslama Sınavlarına Yönelik Hazırlık Eğitimleri’ ne Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Eğitim Akademisi çatısı altında devam edilecektir.

Eğitim Akademisinin hedef kitlesi, gayrimenkul sektörü insan kaynağıdır. Teorik bilginin yanı sıra mesleki tecrübenin aktarılmasında, ilgili alanlarda planlanacak uygulamalı saha eğitimlerinin başarısında, mesleki bilgi ve terminolojinin aktarılmasında, yetkinliği bulunan meslek ve sektör mensuplarının üst seviyede katkıda bulunabileceğinin farkındayız. Sektörün eğitiminde enle çok sektörün içerisinden gen kişilerin etkili olabileceği kanaatindeyiz. Bu bilinçle, sektör içerisinde bu tanıma uygun meslek mensuplarımıza ve sektör çalışanlarına, bilginin, bilimin ve gelişmişliğin merkezi akademik çevreler ve akademisyenler ile kamu otoritesi adına sektörü düzenleyici kuruluşlara da eğitmen olmaları konusunda açık çağrıda bulunulmuş, eğitmen kadromuz oluşturulmaya başlamıştır.

Saygılarımızla,

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Kaynak metin : TDUBO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia