Gayrimenkul Değerleme Faaliyetleri Kapsamını belirleme çalışmaları başlatıldı!

17 Şubat 2016 tarihinde Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından bir duyuru yayınlanmıştır.

Tdub Logo Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

” Birliğimiz Üyesi Değerleme Kuruluşları’nın Gayrimenkul Değerleme Faaliyetleri Kapsamında Alacakları Destek Hizmetlere İlişkin Esasların Belirlenmesi ”  Başlıklı bir duyuru yapılmıştır.

Bu duyuruya göre Türkiye Değerleme Uzmanları birliği;

Birliğimiz Üyesi Değerleme Kuruluşları’nın gayrimenkul değerleme faaliyetleri kapsamında alacakları destek hizmetlere ilişkin esasların belirlenmesi hususunda aşağıdaki konularda görüş vermek üzere görevlendirilmiştir. Komitenin hazırlayacağı görüşe katkıda bulunmak isteyen Üyelerimiz, konu hakkında görüşlerini 25.02.2016 tarihine kadar Değerleme Uzmanları Komitesi’nin degerlemeuzmanlarikomitesi@tdub.org.tr adresine iletmeleri mümkündür. Şeklinde görüş talep etmektedir.

Görüş beklenen maddeler nelerdir?

1) (Birliğimiz üyesi Gayrimenkul Değerleme ve Konut Değerleme Lisansına sahip kişiler hariç olmak üzere), değerleme alanında destek hizmeti alınan kişiler ile değerleme kuruluşlarında kadrolu olarak çalışan personel için gayrimenkul değerleme alanında tecrübe şartı aranması ve bu kişilerin bilgilerinin birliğimizce izlenmesi,

Değerleme sektörü katledilirken bir bir izledik.
O çok kıymetli lisans belgemize ” SERTİFİKA” diyenler, hafta sonu çalışabilir miyim gibi soru soranları, bir yandan da emlakçılık hayalleri olanları, sektöre sadece çakal çukallıkla ve para hırsı sebebiyle gelenleri ve değerleme sektöründen habersiz kişileri, uygulamaya dahil olmadan gökten inenleri gördük.
Uygulamaya dahil olmadan lisans alımının önüne geçmeyenleri de gördük.
X bir firmada bir uzmanın varlığı takip edilmeli elbet ki.
Ancak kadrolu personelin tüm sorumluluğu firma üzerinde olmalı.
Kadrolu personelin tecrübe şartı sektöre girmeden aranmalı dahası yok!!!
Ne bankalar ne de Birliğin buna karışma yetkisi/hakkı olmamalı.
Bir firmanın usulsüz işlemler yapıp yapmadığını takip edebilmeli sadece.
Lisansız kadrolu personele uzanmak hiç mantıklı bir eylem değil.
Amaç sadece lisanssız uzmanları lisans sahibi yapabilmek olmalı.
Elini cebine atarak mevcut personeller için eğitimler düzenlemeli…

2) Değerleme kuruluşlarınca Destek Hizmeti Alınacak Kişiler ile TDUB Üyesi Değerleme Kuruluşları arasında imzalanması zorunlu olacak  sözleşmenin kapsam ve şartlarının belirlenmesi,

Defalarca söyledik. TIKLAYINIZ

3) Destek Hizmeti Alınacak Kişilerin, standartları, içeriği ve şekli TDUB tarafından belirlenecek olan, TDUB tarafından verilecek süreli ve zorunlu eğitimlere katılımı ve akreditasyon süreçlerinin belirlenmesi,

Her değerleme firması kendi içerisinde belli dönemlerde mesleki teknik eğitimler vermektedir.
Tecrübeli ve saha deneyimi olan 1-3-5 yıllık bir değerleme uzmanını bu saatten sonra masaya oturtup eğitim vermeye kalkarsanız zamanın çalmaktan başka bir şey olmaz.
Değerleme uzmanlarını şayet sektöre girmeden eğitecek ve uygulamalı şekilde bilgi birikimini dolduracaksa birlik güzel bir uygulama.
Söylediğimiz durum şöyledir.
Mutlaka bir değerleme firması kendi profiline göre serbestçe lisanslı yada lisanssız uzmanı işe almalı.
Akabinde değerleme mesleğinden hoşnutsa ve mesleği seviyorsa kendi özgür iradesi ile lisansını alsın. Lisans alma zorunluluğu şartı ve şartlar ile sınava girme kuralları içerisinde mutlaka lisanslı bir değerleme firmasında kadrolu olarak çalışmak olsun.
O zaman kadrolu olarak lisans almaya hak kazanan kişi TDUB’un
belli süreli tecrübe ve teknik bilgi eğitimlerine katılsın lisans yeterliliği için sınavlar düzenlensin. kabul görürse lisansının imza yetkisi devreye girsin.
Bu işlemler dışında kalanlar değerleme uzmanını zorlamaktan başka bir uygulama olmaz.
Değerleme uzmanları haftanın 5 günü sabah 6-7 başlangıç yapar yeri gelir geceleri uyumaz bir ertesi güne başlarlar. Bunun sebebi sadece çok iş yapmak değildir. Uzun soluklu raporlardır bir diğer cephede. Rapor ücretleri elle görülür şekilde arttırılmadıkça değerleme uzmanları uzun soluklu raporları böyle yazmaya devam edecektir.
Gerektiğinde 3-5 günde yazabilmeli.
O zaman eğitimi zamanını konuşuruz 🙂
hafta sonları dinlenmeli göz dikmeyin 🙂 

4) Her bir destek hizmeti alınan kişinin ve değerleme kuruluşu kadrolu personelinin, aylık en çok 60 adet değerleme raporu üretme sınırı getirilmesi,

Önder bey güzel bir soru sormuş;
Nasıl oluyor da her rapora imza atma şartı getirdiğiniz ve kurumların ilk elden sorumlu tuttuğu 2 sorumlu değerleme uzmanının bulunduğu şirketlerdeki rapor sayısını serbest bırakırsınız.
Bu mantıkla şirketlerin de ayda 700 rapordan fazla sağlıklı rapor üretememeleri lazım.
Biz doğru davranalım diye bunu aşamıyoruz.
Ama şirketlerin çoğu ayda 2000 işten azını zarar sayıyor. Böyle adaletsizlik var mı? Ticaret kanununa aykırıysa, çözüm ortağını 60 işle sınırlamak da aykırı.
Onu yapabiliyorsan bunu da yap da görelim.
Bizce de bu hiç bir meslek etiğine uymamaktadır. Evet sağlıklı rapor amacı ile yapılmaya çalışılan bir uygulama ancak kazancımı kısıtlayamaz, iş alma durumumu kesemezsin bunu güzel bir haya olarak kabul diyoruz.

Elbete ki iş sayıları çarpılabilir. Bir uzman şu kadar iş yaparsa bu kadar para kazandırır şirkete.
Şu kadarı kardır şirkete.
Uzman maliyeti çıktı bıdı bıdı.
2 personelli bir şirketim 60+60=120 iş aldım aşağıdaki maddelerden birinde olduğu gibi 120 işi de dışarıya verdim peki ben 241. işi kime vereceğim?
Havuz problemleri bile daha kolay.
Rapor kalitesini arttırmak iş sayılarının önünü kesmek ile olmuyor.
Tecrübe ile sabit olan bir uygulamadır.
İşin kalitesi bireyin ve firmanın kendisine bağlıdır.
Biz uzman/denetmen/firma bütünü zincirinde problem varsa o firmanın kendisindedir. Yani 20 işte yapsa beceriksizlik tavan yapmışsa o işte mutlaka problem çıkar.
iş sayısında değil problem.
Personelin çevikliği ve zekasındadır.

Elbette ki ücretler arttırılırsa firmalar zaten bir kişiye aylık 60 iş vermez . Firma da istiyor ki günde maksimum 40 yapsın ve lanet bankaların sürelerine takılmasın, kaliteli raporlar hazırlansın.
Ancak kazancı pipetle gelenin huni ile vergi verdiği bir sistemde ve değerleme sektöründe, bu kısıtlama sektörü kötü bir noktaya sürükler.

5) Destek hizmeti alınan kişinin, aynı bankaya birden fazla değerleme kuruluşu üzerinden hizmet verememesi,

Bu konu hep rahatsız etmiştir.
Elbette ki sıkıntıları çekilen bir konudur.
Anadolu’da aynı bankadan bir işin itirazlarının da 3 firma üzerinden aynı değerleme uzmanına gitmesi bir örnektir. Ancak bu işte bankaların bir önceki raporu görebilme yetenekleri olduğunu biliyoruz.
Beni X bankası istemez o işe gönderilmem.
Benden memnun değillerdir o bankaya çalışmam
Ancak yaptığım raporun revize-itirazını da ben yapıyorsam o etik değil elbet.
Önüne geçilmesi gereken tek konu aynı itiraz işlemlerine utanmadan giden aç gözlü kişilerin önüne geçilmesidir.

6) Yapılan yeni sözleşme bilgisi ve sözleşme fesih bilgisinin, sözleşmenin her iki tarafınca ayrı ayrı 15 gün içerisinde TDUB’a bildirilmesi zorunluluğu getirilmesi,

Gene mesleki teknik sözleşmenin, firmalara ve sözleşme imzalayacak çözüm ortaklarına tek düzen tertip edilmesi uygulamasını söylüyoruz.
Sözleşme maddeleri ince elenip sık dokunacak firmalar ve çözüm ortaklarını zan altında bırakmayacak ve sadece yaptırımları olacak bir sözleşme sektörün en büyük ihtiyacıdır.
Tabi bu sözleşme ile birlikte halen sektörde, iki elin parmağını geçmeyecek şekilde olan, 5-10 firmanın varlığını biliyoruz.
Sözleşmelerde ve Tdub yetkilerinde 3 madde olmalı ve 3 madde içeriğinde;
1. Uyarı, 2. Yaklaşık 1 aylık banka ve özel raporlara ilişkin lisans dondurma, 3. Lisan iptali olmalı.
Bu maddelerinin mutlaka olması gerekmektedir.
Sözleşmelerin mahkeme kapısında değil de TDUB kapısında bir yaptırıma tabi olması gerekmektedir.
Hakların her iki taraf için de korunması gerek.
Mevcut hak yiyenlerin de SPK’ya lisans iptallerini yapmamak da ayrı bir mesleki eksiklik.
yüzlerce çözüm ortağının şikaayetçi olduğu, haklarını
Mesleki Teknik sözleşme için TIKLAYINIZ

7) Destek hizmeti alınan kişiye belirli hallerde sözleşmeyi süresinden önce sona erdirme hakkının tanındığı durumlar ile değerleme kuruluşu tarafından sözleşmenin feshedilmesi hallerinde (haklı fesih durumları hariç olmak üzere) alınan hizmetin başka bir destek hizmeti alınan kişi veya bizzat değerleme kuruluşu tarafından sağlanmasına imkân vermek üzere 30 gün daha, destek hizmeti alınan kişi tarafından sağlanmasına devam edilmesine ilişkin hüküm konulması,

Mesleki teknik sözleşme detaylarına göre kabul edilebilir ise açık bir görüştür.
Uygulanabilir ve hakları korur ise uzun uzun sorulmamalı.
Teknik şartname ve sözleşme her zaman talep edilendir. 

8) Değerleme kuruluşlarının, ay bazında ürettikleri toplam rapor adedinin en çok %50’sine kadarını destek hizmeti aldıkları kişilerden alması, bu sınırı aşamamaları, ayrıca bu sınırın, gerçekte kadroda olmasa da kadrodaymış gibi gösterilmek suretiyle dolanılması gibi uygulamaları engellemek için önlemler alınması,

Hiç bir firmanın ne kadar iş aldığına, nasıl iş aldığına, hangi bankadan ne kadar iş alabileceğine, bir sözleşmeli çözüm ortağına ne kadar iş göndereceğine karışma hakkı bizce bulunmamaktadır.
Türkiye’de Denetmen kadrosu değerleme uzmanı personel sayısından daha fazla olan firmalar mevcuttur.
Firma istediği işi istediği kadarını çözüm ortağına gönderebilme yeteneğine sahip olmalı.
Amaç işlerin kalitesini arttırmak bile olsa bunun hak olmadığını düşünüyoruz.
Değerleme firmaları kendilerini korumuyor ve kalitesiz iş yapıyorsa bu konuda raporların denetimine girer farklı yollar izlersiniz.
Banka raporları ise farklı, özel raporları ise farklı. yöntemler denenir. Kalite arttırımı farklı yollar ile sağlanır.
Ticaret kanunlarına aykırı uygulamalardan bahsetmek gereksiz.
Bu konuda en güzel yorumlar ilgili konu başlığı altında 
SPKGDU grubunda dile getirilmektedir.

9) Değerleme kuruluşlarının rapor denetim ve kontrol birimlerinde çalışan kişilerin her ne surette olursa olsun değerleme kuruluşunun kadrolu personeli olması ve Gayrimenkul Değerleme Lisansına sahip ve Birliğimiz üyesi olması,

Hangi firmanın dışarıdan hizmet aldığına inanıyorsunuz?
Böyle bir firma varsa zaten batmalı.
Mantık dışı bir uygulama.
Firmalar çözüm ortaklığı konusunda sadece değerleme hizmetleri olarak destek edinmektedir.
Raporları kontrol eden kişinin ille de lisanslı olması kuralı sadece ileride lisanslı uzman olmanın harç ücreti %10 daha fazladır uygulamasına kapı açar.
Bir gayrimenkul değerleme firmasında Denetmen/Kontrolör olmak için lisans değil tecrübe şartı aranmalı.
O şartı da firma kendi içinde aramalı.
Tdub’un ise bu kadar müdahaleci uygulamalardan kaçınması muhakkaktır.
Bu kadar müdahale etme arzusu nedendir merak konusu?

10) Değerleme kuruluşlarının rapor denetim ve kontrol birimlerinde çalışan kişilerin, aylık kontrol ettikleri rapor adedinin 350 adedi geçememesi,

Bir değerleme firmasında kontrol işlemlerinin bu kadar dahilinde olmamak gerek. Firmanın kendi kalitesine kendi hükmetme yetkisi olmalı. Elbette tüm değerleme firmalarının birey başına 7 – 15 aralığında bir kontrolü maksimum yapması gibi bir düzen getirmeye çalışmak tüm firmaların kalite standartlarına oturacağını düşünebilirsiniz. Ancak bu çözüm bir açıdan güzel gibi görünürken bir açıdan değerleme firmalarını zora sokmaktadır.
Ahmet Mehmet, Hasan bitti. Ay bitmeden personel mi almalıyız aman Allahım. Son iki gün bir personel alayım onu 5 saatte tanıtırım. şifresi gelir yaklaşık 1 buçuk gün denetim yapar o da 15 üzerinden yaklaşık 22 eder OFFF. Bir de bunun bulması için yarım gün gitse ( Hayal tabi) 15 rapor sadece 🙂
Bu kadar müdahale etme arzusu avucunun içinde hükümdarlığa götürür…

11) Tecrübe şartına haiz olmayanlar için staj uygulaması,

SPK sınavda başarılı olan herkese 3 sene çalışıp çalışmadığına bakmadan belgeyi dağıtıyor.
3 sene çalışmanın ne anlama geldiğini bilmeyenlere söyleyelim;
3 sene tozu yut, sıkıntıları çek, beynini patlama noktasında dolsun, uygulamayı bil al git lisansı.
Sadece kursa katılıp lisanslar kanıtlanıyor.
Kursta siz sahada uygulama eğitimi verildiğini mi sanıyorsunuz?
Sınavlardan geç hemen TDUB a üye ol.
Tdub bu kadar madde hazırlamış ve sopruyoruz;
Mesleğin etik kurallar çerçevesinde yapılmasını istemek herhalde amaç.
Ancak sınava giren herkesin bir an önce TDUB’a üye olması mı daha güzel, yoksa gerçekten saha da pişip değerleme uzmanı niteliğini taşımak, nitelikli değerleme uzmanı olmak mı daha etik?
Bize göre sınava girip başarılı olan arkadaşların da kadrolu olarak bir değerleme şirketinde çalışma hakkı olmalı ve zorunluluğu olmalı. 3 sene çalışıp sonra SPL nin kapısını çalıp belgeyi istemesi ve TDUB a üye olmasıdır
hak olan!!!
Bu saatten sonra staj uygulamasına alsanız neye yarar.
Staj uygulamasını SPK lisansı öncesinde SPK talep etmeli TDUB değil…

12) Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin yürütülebilmesi ve izlenebilmesi için Birliğimiz ve Gayrimenkul Bilgi Merkezi tarafından Değerleme Kayıt Sistemi (DKS) oluşturulması,

DKS için ücretler ne ola acaba. 1 TL + KDV yeter mi bilmiyoruz.
Şayet DKS için TDUB aidatlara ek yapacaksa hiç gerek yok…
Ancak olması gereken ise şudur.
Tabi yapabilineceği ihtimali bile yoktur.
Sebep ise şudur;
Tehditkar bankaların raporları takip edilmeli.
Hangi firmalar ile çalışılıyorsa o firmalara yapılan baskılar ve tehditlerin önüne geçilmeli.
A raporu ile B raporunu  bir karşılaştırsanıza 😀
Yada C raporuna bak bakim neden değer verilmiş 😀
Değerleme firmalarını hiç bir şekilde raporları konusunda sorumlu tutamazsınız takip etmenizin amacı sadece bankalara yaptırım uygulayabilecekseniz önü açıktır. Bu da mümkün olmadığına göre???

13) Birliğimizce bu yönde alınacak kararların ilan edilmesi tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde DKS’ye kayıtlı tüm destek hizmeti alınan kişilerin (kadrolu personeller hariç olmak üzere) Gayrimenkul Değerleme Lisansı ya da Konut Değerleme Lisansı almaları zorunluluğu getirilmesi, bu sürede lisans alamayan destek hizmeti alınan kişilerin DKS sisteminden çıkarılması, başka bir deyişle 2. yılın sonu itibariyle Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Birliğimiz üyesi olmayan kişilerin hiç bir surette değerleme süreçlerinde görev alamaması,

Bu illede lisanslı talebini anlamak mümkün değil. Evet karşılığı olsun. Muhatabı olsun. Sorumlusu olsun.
Ancak bu sorumlunun gökten zembille değil yada birden kestirip atma yöntemi ile değil zaman içerisinde belli süre zarfı ile kendiliğinden oluşturulması gerek.
Zamanla değerleme şirketleri uzmanlarını lisanslı yapabilmek adına kendileri çalışmalı.
Kendi profilini kendisi belirlemeli.
Değerleme uzmanlarının sadece lisanslı olabilmesi isteği bir açıdan güzel bir talep ancak yıllara yayılmalı.
Kestirip atacaksanız hiç beklemeyin.
2 sene sonra değil şimdi yapın.
Buna süre getirmek doğru değildir.
Lisans zorunluluğu getirirseniz sorumluluğu büyük olur.
Sorarlar;
Rapor ücretini ne kadar arttırabileceksiniz?
(Belgenin hak ettiği kadar olabilecek mi)
Beni ne kadar yetkilendirebileceksiniz?
(Resmi kurumlarda adam yerine koyulmuyor da saha eksperleri)

 

14) Bu sürenin bitiminden sonra DKS’ye kaydolacak destek hizmeti alınan kişilerin Gayrimenkul Değerleme ya da Konut Değerleme lisansına sahip olmaları,

13 ve 14 ile aynı işte, DKS nin uzmana faydaları ne olacak.
Sadece raporlar mı?
Projeye çekmeye gelmiş ipsiz iş takipçisi unvanın dan kurtaracak mı?
Her önüne gelen resmi kurum görevlisinin azarından arındırabilecek mi?
Avukat bir dosya ve proje istediğinde dakikasında önüne getirilirken, eksperin projesi yada dosyası talebi zahmetli olmaya devam edecek mi?
Dijital ortamlardan değerleme uzmanının her türlü resmi evraka ulaşımı kolaylaştırılacak mı?
Takbis için yorumumuz hep şuydu geri kalmışlığın hayata geçirilmiş projesidir.
Değerleme uzmanlarına E-Devletten sorgusuz sualsiz Belediye ve Tapu dosyası çekimi sağlanacak mı?
Değerleme uzmanına gıpta edilecek bir meslek unvanı yaratılabilecek mi?

 

15) Sektörümüz ve değerleme mesleğinin geleceği için bir zorunluluk haline gelen bu uygulamaların yasallaşmasını müteakiben üyelerimizin ve diğer ilgililerin faaliyetlerinin sıkı bir şekilde izlenerek mevzuata ve bu kararlara aykırı uygulamaların gecikmesiz ve tavizsiz şekilde cezalandırılması için gerekli önlemlerin alınması,

İki gün önce bir değerleme uzmanının bir banka tarafından kullanıcı hesabı iptal edildi bilmem takip edebildiniz mi?
Haber için TIKLAYINIZ
Değerleme uzmanlarının tümüne yönelik yapılan baskılara karşı haklarını koruyabilecek misiniz?
Örneğin bu uzman arkadaşımızın hakkının yanında olabilecek misiniz?
Değerleme sektörüne onu ezdirmeyecek bir kurum gerek.
Herkesin bas bas bağırıp ” Keşke Sendika ”  talebi bu yüzdendir.
Gayrimenkul Değerleme sektörü bizce büyük bir boşluk gibidir.
Sahipsiz bir durumdadır.
Üyelerinize mesleki etik cümleleri altında aslında yukarıdaki maddelere bakıldıkça baskıcı bir sistemin maddelerini sıralamışsınız bizce.
Değerleme mesleğinin yukarıdaki maddelerden önce daha farklı uygulamalara ihtiyacı vardır.
Nedense seni saygın bir kişi yapabilmek adına şu uygulamaları hayata geçirdik diyebilmekten yana değil de
bir an önce lisanslı yapmak, az iş almak, çok iş yapmanı engellemek, personelinin giyimine az kalmışcasına kurallar getirmek hiç de doğru hareketler değildir.
Değerleme mesleği dışarıdan bakıldığında ne gibi görünüyor onun önüne geçmek gerek…

Mesleğin en büyük maddeleri yukarıdaki maddelere gelinceye kadar öncelikle mevcut değerleme uzmanlarının Kadrolu/Sözleşmeli/Lisanslı/Lisanssız ayırt edilmeksizin haklarını korumak yada lisanslı ise öncelik
dışsal etkenlerde bir nitelik kazandırmak olsun…

İlgili duyuru metni için TIKLAYINIZ

Yukarıdaki maddeler Tdub Değerleme komitesinin çalışmaları konusunda görüş istediği maddelerdir. Altında yer açıklamalar ise tarafımızca ” nacizane konulara ilişkin görüşlerimizdir ” hiç bir kurum yada kişiye karşı saygısızlık arz etmemektedir. Söz konusu durumlar hususunda var ise bir hata geri görüş talep edilmelidir.
Mutlaka yazılması gereken daha yüzlerce konu vardır. Ancak kısa maddelerce kısa kısa anlatmak istedik… 

Puanlama

  • 10
  • 9
  • 10
  • 9
  • 10
  • 9.6

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia