Lisans geçerliliği için son gün 15.09.2015 !!!

Türkiye değerleme uzmanları birliği, Mevzuatla belirlenen süre içerisinde birlik üyelik başvurularını gerçekleştirmeyen lisans sahipleri hakkında duyuru yayınlamıştır.

Tdub logo

Bu duyuruya göre başvuru işlemlerini gerçekleştirmeyen adaylar için aşağıda bulunan duruyu yapılmıştır;

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Üyeliği, Birlik Statüsü’nün 8’inci maddesi ile düzenlenmiştir. Statünün 8’inci maddesi (1)’inci fıkrasında “Değerleme Uzmanları, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı lisansını almaya hak kazandıkları tarihten itibaren üç ay içinde Birlik tarafından belirlenen bilgi ve belgelerle birlikte Birliğe üyelik için gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdürler. Anılan yükümlülüğe uymayanların lisansı Kurulca iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

İlgili düzenleme çerçevesinde belirlenen süre içerisinde Birliğimize Üyelik başvurusu gerçekleştirmeyen Gayrimenkul Değerleme Lisansı sahiplerinin, 15.09.2015 tarihine kadar Üyelik başvurularını tamamlaması gerekmektedir. Üyelik başvuru işlemlerini tamamlamayan lisans sahipleri 15.09.2015 tarihinde ilgili düzenleme gereği Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) bildirilecektir. Takip eden dönemlerde Kurula yapılacak bildirimler her ayın ilk iş günü listeler halinde bildirilmeye devam edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Puanlama

  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10

    PuanO bir eksper O bir canlı O bir sektör sevdalısı İşte karşınızda EksperMedia